fi/Tutkimus & kehittäminen/Palvelutoiminta/Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus/Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli hoitotyössä (28 t) Kauhajoella

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Koulutustarjonta

Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli hoitotyössä (28 t) Kauhajoella

10.4.2017 8:30–11.4.2017 15:30

Ylös / Up