fi/Tutkimus & kehittäminen/Palvelutoiminta/Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus/Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille (15 op)

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Koulutustarjonta

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille (15 op)

14.9.2017 8:00–16.3.2018 16:00

Hakuaika 31.5.2017 saakka

Ylös / Up