fi/Koulutus/Hakeminen/Hakijapalvelut/Liitteiden sähköinen toimittaminen

Liitteiden sähköinen toimittaminen

SeAMKiin opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa opiskelupaikan vahvistamiseen vaaditut liitteet annetussa määräajassa sähköisesti alla olevien linkkien kautta. Skannaa dokumentti tai ota siitä kuva esim. kännykkäkameralla. Linkit ovat aktiivisia vain niinä aikoina, kun liitteitä voi toimittaa.

 

Liitteet: Syksyn yhteishaku 2016

Liitteet on toimitettava 9.12.2016 klo 15.00 mennessä.

 

Documents: Application with Open UAS studies 2016

Admitted students are required to send documents by 16 Dec 2016, 15.00.
Liitteet Avoimen väylän hakuun on toimitettava 16.12.2016 klo 15.00 mennessä.
  

Huomioitavaa

 • Liitteiden toimittaminen annetussa määräajassa on opiskelijaksi hyväksytyn vastuulla. Mikäli liitteitä ei toimiteta määräaikana, opiskelijavalinta voidaan purkaa. Myöhässä lähetettyjä liitteitä ei käsitellä.
 • Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja dokumentit.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys SeAMKin Hakijapalveluihin: hakijapalvelut@seamk.fi tai 020 124 5501 (puhelinpalveluaika ma-pe klo 9-15)

Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet

Syksyn 2016 yhteishaku: AMK-tutkintoon johtava koulutus

 1. Lähetä todistuskopio yhden suorittamasi pohjakoulutuksen osalta, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:
  • ammatillinen perustutkinto tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • ammatti- tai erikoisammattitutkinto
  • pelkkä lukion päättötodistus
  • ulkomailla suoritettu tutkinto ja virallinen käännös todistuksesta, jos todistus ei ole kirjoitettu suomen, ruotsin tai englannin kielellä

  Mikäli valmistut syksyllä 2016, tulee tutkinnon olla valmis ja tutkintotodistuksen kopio olla toimitettuna hakijapalveluihin 30.12.2016 klo 15.00 mennessä.

  Huom! Ylioppilastutkintotodistuksesta, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintotodistuksesta ei tarvitse toimittaa kopiota.

 2. Pk-yrittäjyyden monimuotototeutukseen hyväksytty:
  lähetä pohjakoulutuksen lisäksi myös työtodistuskopiot, mikäli olet hakulomakkeella ilmoittanut työkokemusta. Huom! työsopimus, palkkatodistus, ansioluettelo, työeläkeote tms. ei riitä. Mikäli olet tällä hetkellä työsuhteessa, pyydä väliaikainen työtodistus.

 3. Lähetä poissaolo-oikeuden todistava dokumentti, mikäli sinulla on amk-laissa mainittu poissaoloon oikeuttava perusteltu syy ja ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2017.

Voit tarkistaa Oma opintopolku –palvelusta, mitä koulutus- ja työkokemustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Lisätietoa syksyn opiskelijavalinnoista ja mm. poissaolo-oikeudesta on osoitteessa www.seamk.fi/opiskelijavalinnat

 

SeAMKin avoimen väylän haku: AMK-tutkintoon johtava koulutus

 1. Ajantasainen opintosuoritusote
 2. Poissaolo-oikeuden todistava dokumentti, mikäli sinulla on amk-laissa mainittu poissaoloon oikeuttava perusteltu syy ja ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2017.

Lisätietoa opiskelijavalinnoista ja liitteistä: SeAMKin avoimen väylän haku

 

SeAMKin avoimen väylän haku: ylempi AMK-tutkintoon johtava koulutus (MBA)

 1. Ajantasainen opintosuoritusote
 2. Kopio korkeakoulututkintotodistuksesta ja kopio virallisesta tutkintotodistuksen käännöksestä, mikäli todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 3. Kopiot työtodistuksista. Huom! työsopimus, palkkatodistus, ansioluettelo, työeläkeote tms. ei riitä.
 4. Poissaolo-oikeuden todistava dokumentti, mikäli sinulla on amk-laissa mainittu poissaoloon oikeuttava perusteltu syy ja ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2017.

Lisätietoa opiskelijavalinnoista ja liitteistä: SeAMKin avoimen väylän haku.

SeAMK Hakijapalvelut

hakijapalvelut@seamk.fi

puh. 020 124 5501 (puhelinpalveluaika ma-pe klo 9-15)

Ylös / Up