fi/Koulutus/Hakeminen/Haku JOO-opintoihin

Haku JOO-opintoihin

Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut ovat tehneet sopimuksen joustavasta opiskeluoikeudesta (josta myöhemmin käytetään nimitystä JOO-opinnot). Sopimuksen mukaisesti Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja toistensa opintotarjonnasta. Sopimus koskee myös vaihto-opiskelijoita.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää opintoihin, jotka opiskelija voi sisällyttää omaan tutkintoonsa ja joita ei ole tarjolla kotikorkeakoulussa. Määräaikainen opiskeluoikeus voidaan myöntää läsnäolevalle opiskelijalle, mikäli opiskelijan kotikorkeakoulu puoltaa hakemusta. Sopimus ei koske harjoitteluja tai opinnäytetöiden ohjaamista.

Hakeminen 

Joustavaa opiskeluoikeutta voi hakea milloin vain. 

1. Tutustu sinua kiinnostaviin opintoihin korkeakoulujen opetussuunnitelmissa:

SeAMKin opetussuunnitelmat VAMKin opetussuunnitelmat

tai vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa:

SeAMKin vapaasti valittavat opinnot VAMKin vapaasti valittavat opinnnot

2. Täytä hakulomake ja palauta se korkeakoulusi opiskelijapalveluihin/opintotoimistoon. Yhteystiedot ohessa.

3. Oman alasi koulutuspäällikkö joko hyväksyy tai hylkää esittämäsi opinnot osaksi opetussuunnitelmaasi. Myönteinen puoltopäätös JOO-opinnoista lähetetään kohdekorkeakoulun käsiteltäväksi opiskelijapalveluiden/opintotoimiston kautta. 

4.Kohdekorkeakoulun koulutuspäällikkö tekee päätöksen opiskeluoikeuden myöntämisestä. Saat tiedon päätöksestä hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja opintojakson alkamisesta ja suorittamisesta saat opintojakson opettajalta. Hakemukset pyritään käsittelemään kohtuullisessa ajassa.

Opintojen kirjaaminen opintorekisteriin

Suoritettuasi opinnot, pyydä opintosuoritusote opiskelijapalveluista/opintotoimistosta ja toimita se oman ammattikorkeakoulusi opiskelijapalveluihin/opintotoimistoon kirjattavaksi opintorekisteriisi.

Yhteystiedot
Hakulomake
Ylös / Up