Tutkinto, jolla voi hakea

Hakukelpoisuusvaatimukset

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Todistuskopiot

Haussa käyttämäsi tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Suomessa suoritettu tutkinto

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse lähettää kopioita koulutodistuksistaan hakuaikana vaan todistuskopiot pyydetään opiskelijaksi hyväksytyiltä. Poikkeuksena tähän ovat suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneet, joiden tulee toimittaa kopio yo-tutkintotodistuksesta ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 8.2.2017 klo 15.00 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritettu tutkinto

Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi 8.2.2017 klo 15 mennessä. Mikäli olet valmistumassa hakukautena, on tutkintotodistuksen kopio lähetettävä 14.7.2017 klo 15 mennessä. Ellet ole EU-/ETA-maan kansalainen, tulee sinun hakuaikana ilmoittaa SeAMK Hakijapalveluihin hakevasi harkinnanvaraisen valinnan kautta.

Jos tutkintotodistuksesi kieli ei ole englanti, suomi eikä ruotsi, lähetä myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä yhdessä tutkintotodistuskopion kanssa.

 

Ylös / Up