Valintakokeet

Valintakokeet

SeAMKin englanninkielisten AMK-tutkintoon johtavien koulutusten valintakokeet järjestetään huhtikuussa 2017 sekä Suomessa että ulkomailla.

 • Bachelor of Business Administration, International BusinessTietoja valintakokeesta

  Ajankohta ja paikka

  Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. International Business -valintakoe järjestetään SeAMKissa 19.4.2017.

  Valintakokeet ulkomailla järjestetään huhtikuussa 2017 yhteistyössä FINNIPS-verkoston kanssa (Finnish Network for International Programmes). Lista valintakoemaista löytyy SeAMKin englanninkielisiltä sivuilta.

  Valintakokeen sisältö

  Valintakoe muodostuu kirjallisesta osiosta (essee, monivalintakysymykset, matemaattis-looginen ajattelu) sekä ryhmäkeskustelusta. Hakijan englannin kielen taito mitataan esseen ja ryhmäkeskustelun perusteella. Hakijan on suoritettava kaikki osiot hyväksyttävästi. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

  Kokeen osio
  Min. pisteet
  Max. pisteet
  Essee
  3 p.
  10 p. 
  Monivalintakysymykset 2 p.
  6 p. 
  Matematiikka / Logiikka
  2 p.
  8 p.
  Ryhmäkeskustelu 3 p.  16 p.
  Yhteensä 10 p.  40 p. 

  Ennakkomateriaali

  Vuoden 2017 International Business -valintakokeen essee ja monivalintakysymykset perustuvat ennakkomateriaaliin. Materiaalia ei saa ottaa valintakokeeseen mukaan. Linkki ennakkomateriaaliin julkaistaan 10.1.2017 osoitteessa www.seamk.fi/exams > BBA

  Valintayhteistyö

  SeAMKin International Business -koulutus kuuluu samaan valintaryhmään usean eri ammattikorkeakoulun International Business/ Business Management -koulutuksen kanssa. Huomioithan, että vain ylimpänä oleva hakutoive saman valintaryhmän sisältä kutsuu sinut valintakokeeseen. Koulutukset hyväksyvät toistensa valintakoetulokset ja valintakoetulos siirtyy automaattisesti näiden koulutusten välillä. Lista valintayhteistyötä tekevistä koulutuksista löytyy osoitteesta www.seamk.fi/exams > BBA

   

 • Bachelor of Health Care, NursingTietoja valintakokeesta

  Valintakokeen ajankohta ja paikka

  Nursing -koulutuksen valintakoe järjestetään SeAMKissa 18.04.2017. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Nursing-hakukohteessa ei ole esivalintakoetta.

  Valintakokeet ulkomailla järjestetään huhtikuussa 2017 yhteistyössä FINNIPS-verkoston kanssa (Finnish Network for International Programmes). Lista valintakoemaista löytyy SeAMKin englanninkielisiltä sivuilta.

  Valintakokeen sisältö

  Kokeeseen kuuluu matematiikan osio, kirjallinen osio, ryhmäkeskustelu sekä osioihin sisältyvä englannin kielitaidon testaus. Hyväksytyn koetuloksen saamiseksi on joka osio suoritettava hyväksytysti. Kokeen minimipistemäärä on 30 p. ja maksimipistemäärä 70 p. Valintakoe on englanninkielinen. 

  Valintayhteistyö

  SeAMKin Nursing -koulutus on samassa valintaryhmässä JAMK:n ja Lapin AMK:n (Kemi) Nursing-koulutusten kanssa. Valintakoe on samanlainen näissä koulutuksissa ja valintakoetulos siirtyy automaattisesti näiden koulutusten välillä. Vain ylimpänä oleva hakutoive saman valintaryhmän sisältä kutsuu sinut valintakokeeseen eli sinun tarvitsee tehdä vain yksi valintakoe.

Ylös / Up