fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon

Voit hakea AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Haussa käyttämäsi tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Suomalaisella tutkinnolla hakeva

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse lähettää kopioita koulutodistuksistaan hakuaikana vaan todistuskopiot pyydetään opiskelijaksi hyväksytyiltä. Poikkeuksena tähän ovat suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneet, joiden tulee toimittaa kopio yo-tutkintotodistuksesta ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Mikäli tulet hyväksytyksi, sinua pyydetään toimittamaan tutkintotodistuksen kopio hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Ulkomaisella tutkinnolla hakeva

Voit hakea ulkomaisella tutkinnolla, jos se asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, toimita kopio tutkintotodistuksestasi ja sen käännös (auktorisoidun kääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ylimpänä hakutoiveenasi olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 20.4.2017 klo 15.00.

Jos olet keväällä 2017 valmistuva EU/ETA-maan kansalainen, tulee sinun lähettää todistuskopio ja käännös viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä, mikäli tulet hyväksytyksi.

Hakukelpoisuus ylempi AMK -tutkintoon

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. SeAMK hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta.

Tarkemmat kuvaukset vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta löytyy kunkin ylempi AMK -koulutuksen valintaperusteista:

Valintaperusteet

Ylös / Up