Hakuohjeet

Kaksi hakuaikaa

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa. Hakuajat päättyvät viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Korkeakouluihin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa  www.opintopolku.fi.

SeAMKin haettavana olevat koulutukset löydät Opintopolusta hakusanalla "SeAMK kevät 2017".

 

ENSIMMÄINEN HAKUAIKA on 10. - 25.1.2017.
Silloin voit hakea SeAMKin englanninkielisiin hakukohteisiin:

  • Bachelor of Business Administration, International Business
  • Bachelor of Health Care, Nursing
  • Hakuohjeet löydät täältä.

Tutustu haettavana oleviin englanninkielisiin koulutuksiin

  

TOINEN HAKUAIKA on 15.3. - 5.4.2017.
Silloin haussa ovat SeAMKin suomenkieliset AMK- ja ylempi AMK -tutkintoon johtavat koulutukset.

Tutustu haettavana oleviin suomenkielisiin koulutuksiin

Yhteishaussa voi esittää yhteensä kuusi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Molempien hakuaikojen aikana hakija tallentaa hakutoiveensa samalle hakulomakkeelle. Hakuohjeet löytyvät alta.

Voit tutustua yhteishakuun videon avulla.

Kevään yhteishaun 15.3.–5.4.2017 hakuohjeet

Harkitse tarkoin hakutoiveitasi

Hakulomakkeella ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Vaikka pisteittesi perusteella voisit tulla valituksi useaan koulutukseen, yhteishaussa sinulle tarjotaan kuitenkin pääsääntöisesti yhtä opiskelupaikkaa. Ehdotus perustuu hakutoivejärjestykseesi.

Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos tulet valituksi johonkin hakutoiveeseesi, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Täytä hakemus huolella ja oikein. Mikäli hakemuksellasi ilmoitetuista tiedoista tulee kysyttävää, SeAMKin hakijapalvelut ottavat sinuun yhteyttä sähköpostitse, hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Seuraa sähköpostiasi säännöllisesti. Kaikki yhteishaussa ilmoitetut opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot tarkistetaan todistuksista, jos sinut hyväksytään SeAMKiin opiskelijaksi.

Päivätoteutus vai monimuotototeutus?

Päivätoteutuksessa opinnot toteutetaan arkisin päiväsaikaan ja opiskelu on yleensä päätoimista. Lähiopetuksen lisäksi päivätoteutuksessa voidaan hyödyntää verkko-opintoja sekä itsenäisesti tai ryhmässä tehtäviä projekteja ja oppimistehtäviä.

Monimuotototeutuksessa opiskelu sisältää sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta voidaan järjestää joko iltaisin ja/tai viikonloppuisin tai intensiivijaksoina päivisin.

Ensikertalaisten kiintiöt

Lainsäädäntö velvoittaa kaikki korkeakoulut varaamaan paikkoja ensikertalaisille eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville kevään 2016 yhteishausta alkaen. Tavoitteena on parantaa niiden henkilöiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulusta.

SeAMKissa ensikertalaisten kiintiöt suomenkielisten AMK-tutkintoon johtavien hakukohteiden aloituspaikoista kevään 2017 yhteishaussa ovat:

  • päivätoteutukset 85%
  • monimuotototeutukset 65%

Loput aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ei-ensikertalaisille että ensikertalaisille.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen kevään 2017 yhteishaussa, jos:

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa toisen hakuajan päättymispäivänä 5.4.2017 tai sitä ennen
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.


Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Voit muokata hakulomakettasi hakuaikana Oma Opintopolku-palveluun kirjautumalla tai erillisen linkin kautta. Tallennettuasi hakemuksen saat hakemuksella antamaansa sähköpostiinsa vahvistusviestin, jossa olevan linkin kautta voit lisätä ja poistaa hakukohteita sekä muuttaa hakukohteiden järjestystä.

Hakea voi enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka asetetaan mieluisuusjärjestykseen. Muistathan, että hakutoiveita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan jälkeen. Jos olet hakenut yhteishaun 1. hakuaikana, sinulla on mahdollisuus linkin kautta lisätä 2. hakuajan hakukohteita 1. hakuajan kohteiden väliin sekä niiden ylä- ja alapuolelle edellyttäen, että olet varannut tilaa myös toisen hakuajan hakutoiveille. Ensimmäisenä hakuaikana tallennettuja hakutoiveita ei voi kuitenkaan poistaa eikä niiden keskinäistä järjestystä voi enää muuttaa toisena hakuaikana.

Koko hakemustasi voit muokata vain Oma Opintopolku-palvelussa, johon voit kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Tarkemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja sen muokkaamiseen on luettavissa Opintopolusta.

Työkokemus

Kevään 2017 yhteishaussa työkokemuksesta voi saada pisteitä SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutuksen ja Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutuksen opiskelijavalinnassa. Katso tarkemmat tiedot kummankin hakukohteen valintaperusteista.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla osoitteesta www.seamk.fi/valintakokeet.

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.
Lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 20.4.2017 klo 15.00 mennessä erikseen kaikkiin niihin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee erityisjärjestelyhakemus jättää viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä
mahdotonta toteuttaa.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.


Opintopolku

Opintopolku toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Firefox, Chrome ja Safari.

Ylös / Up