Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät. Tutustu pohjakoulutusvaatimuksiin ja valintaperusteisiin huolella jokaisen hakutoiveesi osalta.

Valintojen julkistaminen

Kevään 2017 yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 30.06.2017. Kaikki hakijat näkevät oman opiskelijavalinnan tilanteensa Opintopolusta. Pääset kirjautumaan Oma Opintopolku.fi -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sivun www.opintopolku.fi yläreunassa olevan linkin kautta.

Opetushallitus lähettää myös kaikille hakijoille sähköpostitse tulostiedotteen, jossa on tietoa hakijan sen hetkisestä tilanteesta hänen kaikkien hakukohteidensa osalta. Mikäli et ole antanut lupaa asioinnin hoitamiseen pelkästään sähköisesti, saat tulostiedotteen myös postitse.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi, saat Opintopolusta sähköposti-ilmoituksen asiasta.

Muista seurata aktiivisesti Oma Opintopolku -palvelua sekä sähköpostiasi. Muista myös tarkistaa sähköpostin roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Huom. SeAMKin kevään 2017 hakukohteissa ei ole käytössä varasijamenettelyä, eli opiskelijoita ei hyväksytä varasijoilta. Hakukohteisiin on pyritty hyväksymään heti riittävä määrä opiskelijoita huomioiden, että osa opiskelijoiksi hyväksytyistä ilmoittautuu poissaolevaksi, peruu opiskelupaikan tai menettää sen valintaan vaikuttaneiden tietojen tarkistuksen vuoksi.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku -palvelussa 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.opintopolku.fi sivun yläreunassa olevan linkin kautta.

Mikäli lähetät paperisen opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen  huolehdi, että se on perillä 14.07.2017 klo 15.00 mennessä. 

Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen. Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät Opintopolku.fi -sivustolta.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi. Lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoja löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu lukuvuodelle 2017-2018 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä 14.07.2017 klo 15.00 mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
  • palvelukseenastumismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla:
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja:
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

Todistuskopiot

Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Tarkista Oma opintopolku –palvelusta, mitä koulutus- ja työkokemustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut. Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset.

SeAMK voi purkaa opiskelijavalinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita määräaikana, opiskelijavalintasi puretaan. 

Alkuperäiset todistukset

Ota alkuperäiset todistukset (ei yo-tutkintotodistus) mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Muistathan, että opiskelupaikka on aina ehdollinen, kunnes todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset on tarkistettu.  Jos et esitä alkuperäisiä todistuksia annetussa määräajassa, opiskelijavalintasi puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös opintojen jo alettua.


Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Oikaisupyyntö liitteineen on lähetettävä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, PL 412, 60101 Seinäjoki.

Kevään 2017 yhteishaussa opiskelijaksi hyväksytyn muistilista
 • Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa sinulle annettuun määräaikaan mennessä.
 • Ilmoittaudu opiskelijaksi  Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että opintojen aloittamista voi siirtää vain AMK-laissa mainituilla perusteilla (ks. kohta Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun).
 • Lähetä kopiot haussa käyttämistäsi koulutodistuksista sekä mahdollisista työtodistuksista hakijapalveluihin osoitteella:
  SeAMK Hakijapalvelut
  PL 46
  60101 SEINÄJOKI
  (käyntiosoite Kampusranta 11, Frami F, 2. krs, Seinäjoki)
 • Tutustu opintojen aloittamista koskeviin tietoihin osoitteessa: www.seamk.fi/uusiopiskelija
 • Varmista opintojen alkamisaika ja ole paikalla aloituspäivänä.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä Hakijapalveluihimme
  hakijapalvelut(a)seamk.fi
  puh: 020 124 5501 (puhelinpalveluaika ma-pe klo 12.00-15.00)
 • - See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-173-942015/Opiskelijavalinnat#sthash.Pap8Hjua.dpuf
 • Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa sinulle annettuun määräaikaan mennessä.
 • Ilmoittaudu opiskelijaksi  Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että opintojen aloittamista voi siirtää vain AMK-laissa mainituilla perusteilla (ks. kohta Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun).
 • Lähetä kopiot haussa käyttämistäsi koulutodistuksista sekä mahdollisista työtodistuksista hakijapalveluihin osoitteella:
  SeAMK Hakijapalvelut
  PL 46
  60101 SEINÄJOKI
  (käyntiosoite Kampusranta 11, Frami F, 2. krs, Seinäjoki)
 • Tutustu opintojen aloittamista koskeviin tietoihin osoitteessa: www.seamk.fi/uusiopiskelija
 • Varmista opintojen alkamisaika ja ole paikalla aloituspäivänä.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä Hakijapalveluihimme
  hakijapalvelut(a)seamk.fi
  puh: 020 124 5501 (puhelinpalveluaika ma-pe klo 12.00-15.00)
 • - See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-173-942015/Opiskelijavalinnat#sthash.Pap8Hjua.dpuf
  1. Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.
  2. Ilmoittaudu opiskelijaksi Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että opintojen aloittamista voi siirtää vain AMK-laissa mainituilla perusteilla (ks. kohta Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun).
  3. Toimita pyydettäessä  kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista 14.7.2017 klo 15.00 mennessä SeAMK hakijapalveluihin (kts. kohta Todistuskopiot) 
  4. Tutustu opintojen aloittamista koskeviin tietoihin osoitteessa: www.seamk.fi/uusiopiskelija
  5. Ota alkuperäiset todistukset mukaasi aloituspäivänä.
  6. Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin: hakijapalvelut(at)seamk.fi tai puh. 020 124 5501.


  Avoimen väylän haussa opiskelijaksi hyväksytyn muistilista
  1. Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa sinulle annettuun määräaikaan mennessä.
  2. Ilmoittaudu opiskelijaksi Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
  3. Ylempään AMK-tutkintoon hyväksytty: Ota alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset mukaasi aloituspäivänä.
  4. Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin: hakijapalvelut(at)seamk.fi tai puh. 020 124 5501.

  Ylös / Up