Valintakokeet

Tiedot mm. ennakkoaineistoista ja valintakokeista löydät tältä sivulta
Huom! Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraavien koulutusten päivätoteutuksissa: 
 • Agrologi (AMK), päivätoteutus
 • Insinööri (AMK) -hakukohteet, päivätoteutukset
 • Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus
 • Restonomi (AMK), päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK) -hakukohteet, päivätoteutukset

> Tutustu valintakoetta koskeviin tietoihin alla valitsemalla koulutus, johon olet hakenut.

Valintakoekutsut on lähetetty sähköpostitse seuraavien koulutusten osalta:
 • YAMK-hakukohteet (8.-11.5.)
 • Sosiaali- ja terveysalan AMK-hakukohteet (12.5.)
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuoto (12.5.)
 • Insinööri (AMK), Automaatio- ja konetekniikka, monimuoto (15.5.)
 • Kulttuurituottaja (AMK) (16.5.)

Alimmat pistemäärät, joilla sai valintakoekutsun SeAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutusten varsinaisiin valintakokeisiin:

 • Fysioterapeutti (AMK): 44,5
 • Geronomi (AMK): kaikki esivalintakokeeseen osallistuneet kutsuttiin
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus: 34,4
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus: 33,3
 • Sosionomi (AMK): 38,8

Kevään 2017 esivalintakokeen pistemäärät eivät ole verrannollisia aiempien hakukierrosten esivalintakokeen pistemääriin. Kevään 2017 esivalintakokeen maksimipistemäärä oli 80 pistettä.

AMK-tutkinnot - Päivätoteutukset
 • Agrologi (AMK), IlmajokiValintakoe 30.5.2017. Ennakkoaineisto. Valintakoekutsua ei lähetetä. Katso valintakoepäivän tiedot tästä.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä luonnonvara-alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka luonnonvara-alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. SeAMKin Agrologi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen luonnonvara-alan päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2017 yhteistä valintakoetta käyttävät luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Koeaika: Luonnonvara-alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 30.5.2017. SeAMKin agrologikoulutuksen valintakoepaikan osoite on Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki. Ilmoittautuminen kokeeseen on klo 8.00 - 8.50. Viestinnän koe on klo 9.00-11.00 (poistua saa aikaisintaan klo 9.30) ja Matematiikan koe klo 12.00-14.00 (poistua saa aikaisintaan klo 12.30).

  Yhteyshenkilö: Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys koulutuspäällikkö Anu Katilaan, anu.katila@seamk.fi, puh 040 830 2430.

  Ota mukaan: Saapuessasi valintakokeeseen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, joten ota mukaan jokin seuraavista: ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti. Ota kokeeseen mukaan kirjoitusvälineet ja funktio- tai graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää.

  Valintakokeen sisältö: Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa tekstin tuottamista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista ja perustuu ennakkomateriaaliin (ks. alla). Toinen osio testaa kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun.

   

  Ennakkomateriaali:

  Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015.

  Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2015.

  Ennakkomateriaali saa olla koetilanteessa mukana ja siinä saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, suorituksesi hylätään. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi mukaan koetilaisuuteen.

  Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin  voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

  Lisätietoja: Kartan valintakoepaikkaan ja tietoa pysäköinnistä löydät osiosta "Kartat ja pysäköinti". Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö.

  Palaute valintakokeesta: Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 6.7.2017 klo 9.00-11.00 välisenä aikana Sari Rimpelä, sari.rimpela@seamk.fi, puh. 040 680 7151.

 • Fysioterapeutti (AMK)Valintakoe 5.-7.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 5.-7.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa. 

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

   

   

 • Geronomi (AMK)Valintakoe 5.-6.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 5.-6.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Insinööri (AMK) ja Rakennusmestari (AMK)Valintakoe 1.6.2017. Ennakkoaineisto. Valintakoekutsua ei lähetetä. Katso valintakoepäivän tiedot tästä.
  Kevään 2017 valintakokeen ja ratkaisut löydät täältä.

  Alla olevat tiedot koskevat SeAMKin päivätoteutuksen hakukohteita:

  • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä tekniikan alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Osallistuessasi tekniikan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen, saat koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiisi. SeAMKin Insinööri ja Rakennusmestari päivätoteutuskoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2017 yhteistä tekniikan alan valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Koeaika: Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017. SeAMKin insinööri- ja rakennusmestarikoulutusten valintakoepaikan osoite on Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki. Sinun tulee saapua paikalle Frami A- osan aulaan klo 9.30 mennessä. Koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 12.30. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00.

  Yhteyshenkilö: Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Heikki Kokkoseen, puh. 040 830 2378, heikki.kokkonen@seamk.fi.

  Ota mukaan: Saapuessasi valintakokeeseen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, joten ota mukaan jokin seuraavista: ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti. Ota kokeeseen mukaan kirjoitusvälineet, viivoitin, harppi ja astelevy. Laskinta ja taulukkokirjoja ei saa käyttää.

  Valintakokeen sisältö: Valintakokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

  Ennakkoaineisto:

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa kaksi viikkoa ennen koetta 18.5.-1.6.2017 välisenä aikana osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/ .

  Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kokeesta voi saada maksimissaan 40 pistettä ja minimipistemäärä hyväksytyn tuloksen saamiseksi on 10 p.

  Lisätietoja: Kartan valintakoepaikkaan ja tietoa pysäköinnistä löydät osiosta "Kartat ja pysäköinti". Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö.

  Tutustu: Aiempien vuosien valintakokeisiin pääset tutustumaan täältä.

  Palaute valintakokeesta: Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 6.7.-7.7.2017 klo 8.00-12.00, Heikki Kokkonen, heikki.kokkonen@seamk.fi, puh. 040 8302378.

 • Kulttuurituottaja (AMK)Valintakoe 5.6. ja 7.-8.6.2017 yksipäiväisenä/hakija

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä haastattelusta. Valintakokeen pisteytys jakautuu seuraavasti: yksilötehtävä maks. 30 pistettä, ryhmätehtävä maks. 30 pistettä ja haastattelu maks. 40 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen avulla selvitetään hakijoiden motivaatiota, luovuutta, opintoihin sitoutumista ja ammattialalle soveltuvuutta.

  Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia, joten SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK) -hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Restonomi (AMK), RavitsemispalvelutValintakoe 6.6.2017. Ennakkoaineisto. Valintakoekutsua ei lähetetä. Katso valintakoepäivän tiedot tästä.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä matkailu- ja ravitsemisalan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka olet laittanut alan ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Osallistuessasi valtakunnalliseen valintakokeeseen, saat koetuloksen kaikkiin hakemiisi alan koulutuksiin, jotka käyttävät yhteistä valintakoetta. SeAMKin Restonomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2017 yhteistä matkailu- ja ravitsemisalan valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Koeaika: Matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 6.6.2017. SeAMKin restonomikoulutuksen valintakoepaikan osoite on Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki. Ilmoittautuminen on Frami F- osan aulassa klo 9.00-9.30. Valintakoeinfo ja valintakokeen kirjallinen osio klo 9.30-12.30 ja haastattelut klo 12.30 eteenpäin. Poistua voi, kun sekä valintakokeen kirjallinen osio, että haastattelu on tehtynä.

  Valintakokeen sisältö: Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: Koulutukseen soveltuvuutta ja opiskeluvalmiuksia mittaava osio (ennakkoaineiston hallintaan perustuva tehtävä, kokeessa jaettavaan englannin kielen osaamiseen perustuva tehtävä ja matemaattis-loogiseen osaamiseen perustuva tehtävä) sekä Motivaatio-osio (haastattelu). Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto (ks. alla), joka on luettavissa 5.5.-6.6.2017 välisen ajan. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Laskinta ei saa käyttää valintakokeessa. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Lisäksi kokeen kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste.

  Ennakkoaineisto:

  Katso molemmat oheiset videot ja lue oheinen pdf-tiedosto

  Yhteyshenkilö: Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Anu Katilaan, puh. 040 830 2430, anu.katila@seamk.fi.

  Ota mukaan: Saapuessasi valintakokeeseen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, joten ota mukaan jokin seuraavista: ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti. Ota kokeeseen mukaan kirjoitusvälineet ja viivoitin.

  Lisätietoja: Kartan valintakoepaikkaan ja tietoa pysäköinnistä löydät osiosta "Kartat ja pysäköinti". Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö.

  Palaute valintakokeesta: Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 6.7.2017 klo 9.00-11.00, Eija Putula-Hautala, eija.putula-hautala@seamk.fi, puh. 040 830 3953.

 • Sairaanhoitaja (AMK)Valintakoe 29.-31.5.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 29.-31.5.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Sosionomi (AMK)Valintakoe 29.5.-1.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 29.5.-1.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalvelualaValintakoe 6.6.2017. Valintakoekutsua ei lähetetä. Katso valintakoepäivän tiedot tästä.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyössä ovat Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelualan koulutukset. Koe tulee suorittaa siinä AMK:ssa, jonka olet laittanut ylimmäksi kirjasto- ja tietopalvelun hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Koeaika: Koe järjestetään 6.6.2017. SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen valintakoepaikan osoite on Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki. Ilmoittautuminen kokeeseen on klo 9.00-9.30. Koe alkaa klo 9.45 ja kokeen suorittamiselle on varattava koko päivä aikaa.

  Mikäli et osallistu kokeeseen: Käytännön järjestelyjen vuoksi ilmoitathan 31.5. klo 14.00 mennessä sähköpostitse mari.parkkali@seamk.fi tai puhelimitse 040 830 3998, mikäli et osallistu valintakokeeseen.

  Ota mukaan: Saapuessasi valintakokeeseen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, joten ota mukaan jokin seuraavista: ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti. Ota kokeeseen mukaan lyijykynä ja kumi.

  Valintakokeen sisältö: Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Kokeessa on ryhmähaastattelu ja aineistotehtävä. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Hakijan on osallistuttava kokeen kaikkiin osioihin. Koe hylätään, jos jokin osio jää tekemättä.

  Lisätietoja: Kartan valintakoepaikkaan ja tietoa pysäköinnistä löydät osiosta "Kartat ja pysäköinti". Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö.

  Palaute valintakokeesta: Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 6.7.2017 klo 13.00-15.00, koulutuspäällikkö Esa Leikkari, esa.leikkari@seamk.fi, puh. 040 830 4270.

 • Tradenomi (AMK), LiiketalousValintakoe 9.6.2017. Ennakkoaineisto. Valintakoekutsua ei lähetetä. Katso valintakoepäivän tiedot tästä.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa siinä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan yhteistä valintakoetta käyttävässä ammattikorkeakoulussa, jonka päivätoteutuksen hakutoiveen olet laittanut ylimmäksi hakutoiveeksesi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. SeAMKin Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen valintakoeyhteistyöhön. Em. sivulta voit tarkistaa keväällä 2017 yhteistä liiketalouden alan valintakoetta käyttävät ammattikorkeakoulut ja hakukohteet.

  Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Joten jos olet hakenut sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on sinun osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

  Koeaika: Koe järjestetään 9.6.2017. SeAMKin Tradenomi (AMK), Liiketalouden päivätoteutuksen valintakoepaikan osoite on Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki. Ilmoittautuminen kokeeseen on klo 11.30-12.00. Koe alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 14.00. Kokeesta voi poistua aikaisintaan klo 12.30.

  Yhteyshenkilö: Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys opinto-ohjaaja Ulla Autioon, sähköposti ulla.autio@seamk.fi tai puh. 040 8306067.

  Ota mukaan: Saapuessasi valintakokeeseen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, joten ota mukaan jokin seuraavista: ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti. Ota kokeeseen mukaan lyijykynä ja kumi.

  Valintakokeen sisältö: Valintakoe koostuu kolmesta osasta: ennakkoaineistoon (ks. alla) perustuvasta kirjoitelmasta, aineistoon perustuvista väittämistä sekä loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävistä. Aineisto ei saa olla mukana koetilaisuudessa. Myöskään laskinta ei saa käyttää kokeessa.


  Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 40 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Hakijan on osallistuttava kokeen kaikkiin osioihin. Koe hylätään, jos jokin osio jää tekemättä.

  Lisätietoja: Kartan valintakoepaikkaan ja tietoa pysäköinnistä löydät osiosta "Kartat ja pysäköinti". Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on savuton opiskeluyhteisö.

  Palaute valintakokeesta: Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Voit halutessasi kysyä palautetta valintakokeesta ja sen pisteytyksestä seuraavasti: 6.7.2017 klo 9.00-12.00, koulutuspäällikkö Päivö Laine, paivo.laine@seamk.fi tai puh. 040 830 4175.

AMK-tutkinnot - Monimuotototeutukset
 • Insinööri (AMK), AutomaatiotekniikkaValintakoe 30.5.2017
  Kevään 2017 valintakokeen ja ratkaisut löydät täältä.

  Valintakoe järjestetään 30.5.2017. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 15 pistettä.

  SeAMKin Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan monimuotototeutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikan monimuotototeutuksen kanssa.

 • Insinööri (AMK), KonetekniikkaValintakoe 30.5.2017
  Kevään 2017 valintakokeen ja ratkaisut löydät täältä.

  Valintakoe järjestetään 30.5.2017. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 15 pistettä.

  SeAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikan monimuotototeutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan monimuotototeutuksen kanssa.

 • Sairaanhoitaja (AMK)Valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa. 

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

  Katso valintaryhmät

 • Tradenomi (AMK), LiiketalousValintakoe 24.5.2017. Ennakkoaineisto: julkaistu.

  Liiketalouden koulutuksen monimuotototeutusten valintakoeryhmän valtakunnallinen valintakoe 24.5.2017.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (maks 30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (maks 20 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (maks 20 p).

  Ennakkoaineisto on nähtävillä 24.4.-24.5.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Myös laskimen käyttö kokeessa on kielletty.

  Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöhön.

  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

Ylemmät AMK-tutkinnot
 • Insinööri (ylempi AMK), RakentaminenEnnakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15.00 mennessä). Ei valintakoetta.

  Hakukohteessa ei ole valintakoetta vaan pelkkä ennakkotehtävä. Muista täyttää myös yhteishaun hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

  Ennakkotehtävä on palautettava SeAMKin Hakijapalveluihin hakuaikana eli sen on oltava perillä viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Ennakkotehtävä: Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminenValintakoe 29.5.2017.

  Valintakoe järjestetään 29.5.2017. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Valintakoe on aineistokoe, jossa on suomenkielisen osuuden lisäksi lyhyt englanninkielinen osuus. Aineisto jaetaan valintakoetilaisuudessa.

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminenEnnakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15 mennessä). Ei valintakoetta.

  Hakukohteessa ei ole valintakoetta vaan pelkkä ennakkotehtävä. Muista täyttää myös yhteishaun hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

  Ennakkotehtävä on palautettava SeAMKin Hakijapalveluihin hakuaikana eli sen on oltava perillä viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Ennakkotehtävä: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)Karsiva ennakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15 mennessä). Valintakoe 1.6.2017.

  Kulttuurituottaja (ylempi AMK) opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe. Karsivan ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Muista täyttää myös yhteishaun hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

  Karsiva ennakkotehtävä

  Hakijat tekevät ennakkotehtävän, josta voi saada enintään 20 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä ennakkotehtävästä on 10 pistettä. 

  Ennakkotehtävästä kaikki hyväksyttävän pistemäärän saaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtävästä saadut pisteet nollautuvat valintakokeessa.

  Ennakkotehtävä: Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään 1.6.2017

  Valintakokeessa on yksilöhaastattelu, josta voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Valintakokeessa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

   

 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminenValintakoe 29.5.2017.

  Valintakoe järjestetään 29.5.2017. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Valintakoe on aineistokoe, jossa on suomenkielisen osuuden lisäksi lyhyt englanninkielinen osuus (jaetaan valintakoetilaisuudessa).

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminenValintakoe 23.-24.5.2017 yksipäiväisenä/hakija.

  Koe järjestetään 23.-24.5.2017 yksipäiväisenä / hakija. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokeessa on ryhmäkeskustelu (maks. 40 pistettä) ja kirjallinen osio (min. 20 p / maks. 60 pistettä). Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Tradenomi (ylempi AMK), LiiketoimintaosaaminenValintakoe 22.5.2017.

  Valintakoe järjestetään 22.5.2017. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Kokeessa on haastattelu (väh. 8 pistettä/ maks. 40 pistettä), kirjallinen osio (väh. 12 pistettä/ maks. 60 pistettä). Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

  Valintakokeessa painotetaan opintoihin soveltuvuutta, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia.

  Valintakoeyhteistyö

  Koulutus tekee valintakoeyhteistyötä Centria ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ylös / Up