Valintakokeet

Tiedot ennakkotehtävistä, ennakkoaineistoista ja valintakokeista löydät tältä sivulta.

Valintakoekutsut lähetetään aikaisintaan 12.5.2017 hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraavien koulutusten päivätoteutuksissa: 

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus
 • Insinööri (AMK) -hakukohteet, päivätoteutukset
 • Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus
 • Restonomi (AMK), päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK) -hakukohteet, päivätoteutukset
Katso lisätietoja kunkin koulutuksen tiedoista.
AMK-tutkinnot - Päivätoteutukset
 • Agrologi (AMK), IlmajokiValintakoe 30.5.2017 (ennakkoaineisto)

  Luonnonvara-alan koulutusten päivätoteutusten yhteinen valintakoe järjestetään 30.5.2017. Valintakokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Koe tulee suorittaa luonnonvara-alan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulla ja Opintopolku.fi- palveluun kevään 2017 aikana.

  Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja se perustuu ennakkomateriaaliin.

  Ennakkomateriaali:

  Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015.

  Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2015.

  Ennakkomateriaali saa olla koetilanteessa mukana ja siinä saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, suorituksesi hylätään. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi mukaan koetilaisuuteen.

  Ota mukaan valintakokeeseen lisäksi kuvallinen henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet ja funktio- tai graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää.

  Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin  voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Agrologi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön.

 • Fysioterapeutti (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 5.-7.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 5.-7.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa. 

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

   

   

 • Geronomi (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 5.-6.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 5.-6.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Insinööri (AMK) ja Rakennusmestari (AMK)Valintakoe 1.6.2017 (ennakkoaineisto)

  Alla olevat tiedot koskevat SeAMKin päivätoteutuksen hakukohteita:

  • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017. Koe tulee suorittaa tekniikan alan ylimmän päivätoteutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulussa. Osallistuessaan tekniikan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon päivätoteutusten hakutoiveisiinsa.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle kevään 2017 aikana.

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa kaksi viikkoa ennen koetta 18.5.-1.6.2017 välisenä aikana osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/ .

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeesta voi saada maksimissaan 40 pistettä ja minimipistemäärä hyväksytyn tuloksen saamiseksi on 10 p.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Insinööri ja Rakennusmestari päivätoteutuskoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

 • Kulttuurituottaja (AMK)Valintakoe 5.6. ja 7.-8.6.2017 yksipäiväisenä/hakija

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä haastattelusta. Valintakokeen pisteytys jakautuu seuraavasti: yksilötehtävä maks. 30 pistettä, ryhmätehtävä maks. 30 pistettä ja haastattelu maks. 40 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen avulla selvitetään hakijoiden motivaatiota, luovuutta, opintoihin sitoutumista ja ammattialalle soveltuvuutta.

  Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia, joten SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK) -hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Restonomi (AMK), RavitsemispalvelutValintakoe 6.6.2017 (ennakkoaineisto)

  Matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnallinen valintakoe on ti 6.6.2017. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa. Hakija suorittaa valintakokeen matkailu- ja ravitsemisalan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Valintakoepaikkaa ei voi muuttaa.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulle  kevään 2017 aikana.

  Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka on nähtävissä ajalla 5.5.-6.6.2017 tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

  Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu. 

  Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Restonomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön.

 • Sairaanhoitaja (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 29.-31.5.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 29.-31.5.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Sosionomi (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 29.5.-1.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 29.5.-1.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalvelualaValintakoe 6.6.2017

  Valintakoe järjestetään 6.6.2017.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulla ja Opintopolku.fi-osoitteeseen kevään 2017 aikana.

  Kokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu (maks. 20 pistettä) ja kirjallinen osio (maks. 20 pistettä). Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään.

  Valintakoeyhteistyö

  Seinäjoen ja Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelualan hakukohteet tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä.

   
 • Tradenomi (AMK), LiiketalousValintakoe 9.6.2017 (ennakkoaineisto)

  Liiketalouden koulutuksen päivätoteutusten valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 9.6.2017. Koe tulee suorittaa valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi -palveluun kevään 2017 aikana.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (maks 10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (maks 15 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (maks 15 p). Valintakoe perustuu ennakkoaineistoihin. 

  Ennakkoaineisto:

  - Hakijan ohje

  - Ilmarisen yritysvastuuraportti 2016

  - Kostamo, Marttinen & Launonen: Constructing a Research Program to Study Leadership and Passion at Work, 2017

  Ennakkoaineisto on nähtävillä ajan 24.4.-9.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Myös laskimen käyttö kokeessa on kielletty.

  Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön.

  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin. - See more at: http://www.seamk.fi/edit/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-153-542017/Valintakokeet?version=59#sthash.OoUmWV6U.dpuf
  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin. - See more at: http://www.seamk.fi/edit/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-153-542017/Valintakokeet?version=59#sthash.OoUmWV6U.dpuf
  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

AMK-tutkinnot - Monimuotototeutukset
 • Insinööri (AMK), AutomaatiotekniikkaValintakoe 30.5.2017

  Valintakoe järjestetään 30.5.2017. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 15 pistettä.

  SeAMKin Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan monimuotototeutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikan monimuotototeutuksen kanssa.

 • Insinööri (AMK), KonetekniikkaValintakoe 30.5.2017

  Valintakoe järjestetään 30.5.2017. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 15 pistettä.

  SeAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikan monimuotototeutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan monimuotototeutuksen kanssa.

 • Sairaanhoitaja (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta  osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja osoitteessa http://soteli.metropolia.fi .

  Varsinainen valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta kerrotaan valintakoekutsussa. 

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

  Katso valintaryhmät

 • Tradenomi (AMK), LiiketalousValintakoe 24.5.2017 (ennakkoaineisto)

  Liiketalouden koulutuksen monimuotototeutusten valintakoeryhmän valtakunnallinen valintakoe 24.5.2017.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (maks 30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (maks 20 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (maks 20 p). 

  Ennakkoaineisto:

  - Hakijan ohje
  - Ilmarisen yritysvastuuraportti 2016
  - Kostamo, Marttinen & Launonen: Constructing a Research Program to Study Leadership and Passion at Work, 2017

  Ennakkoaineisto on nähtävillä ajan 24.4.-24.5.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Myös laskimen käyttö kokeessa on kielletty.

  Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöhön.

  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

Ylemmät AMK-tutkinnot
 • Insinööri (ylempi AMK), RakentaminenEnnakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15.00 mennessä). Ei valintakoetta.

  Hakukohteessa ei ole valintakoetta vaan pelkkä ennakkotehtävä. Muista täyttää myös yhteishaun hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

  Ennakkotehtävä on palautettava SeAMKin Hakijapalveluihin hakuaikana eli sen on oltava perillä viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Ennakkotehtävä: Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminenValintakoe 29.5.2017

  Valintakoe järjestetään 29.5.2017. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Valintakoe on aineistokoe, jossa on suomenkielisen osuuden lisäksi lyhyt englanninkielinen osuus. Aineisto jaetaan valintakoetilaisuudessa.

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminenEnnakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15 mennessä). Ei valintakoetta.

  Hakukohteessa ei ole valintakoetta vaan pelkkä ennakkotehtävä. Muista täyttää myös yhteishaun hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

  Ennakkotehtävä on palautettava SeAMKin Hakijapalveluihin hakuaikana eli sen on oltava perillä viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Ennakkotehtävä: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)Karsiva ennakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15 mennessä). Valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Kulttuurituottaja (ylempi AMK) opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe. Karsivan ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Muista täyttää myös yhteishaun hakulomake hakuaikana 15.3.-5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi Haku päättyy viimeisenä päivänä klo 15.00.

  Karsiva ennakkotehtävä

  Hakijat tekevät ennakkotehtävän, josta voi saada enintään 20 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä ennakkotehtävästä on 10 pistettä. 

  Ennakkotehtävästä kaikki hyväksyttävän pistemäärän saaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtävästä saadut pisteet nollautuvat valintakokeessa.

  Ennakkotehtävä: Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään 1.-2.6.2017 yksipäiväisenä / hakija.

  Valintakokeessa on yksilöhaastattelu, josta voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Valintakokeessa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

   

 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminenValintakoe 29.5.2017

  Valintakoe järjestetään 29.5.2017. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Valintakoe on aineistokoe, jossa on suomenkielisen osuuden lisäksi lyhyt englanninkielinen osuus (jaetaan valintakoetilaisuudessa).

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminenValintakoe 23.-24.5.2017 yksipäiväisenä/hakija

  Koe järjestetään 23.-24.5.2017 yksipäiväisenä / hakija. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Kokeessa on ryhmäkeskustelu (maks. 40 pistettä) ja kirjallinen osio (min. 20 p / maks. 60 pistettä). Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Tradenomi (ylempi AMK), LiiketoimintaosaaminenValintakoe 22.5.2017

  Valintakoe järjestetään 22.5.2017. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Kokeessa on haastattelu (väh. 8 pistettä/ maks. 40 pistettä), kirjallinen osio (väh. 12 pistettä/ maks. 60 pistettä). Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

  Valintakokeessa painotetaan opintoihin soveltuvuutta, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia.

  Valintakoeyhteistyö

  Koulutus tekee valintakoeyhteistyötä Centria ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ylös / Up