Valintakokeet

Tällä sivulla ilmoitetut valintakoetiedot koskevat kevään 2017 yhteishakua.

Huom! Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraavien suomenkielisten koulutusten päivätoteutuksissa, vaan hakijan tulee itse selvittää valintakokeen ajankohta ja muut tiedot kokeeseen liittyen tältä sivulta:

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus
 • Insinööri (AMK) -hakukohteet, päivätoteutukset
 • Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus
 • Restonomi (AMK), päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK) -hakukohteet, päivätoteutukset
AMK-tutkinnot - Päivätoteutukset
 • Agrologi (AMK), Ilmajoki30.5.2017 (ennakkoaineisto)

  Luonnonvara-alan koulutusten päivätoteutusten yhteinen valintakoe järjestetään 30.5.2017 klo 9.00-14.00.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat.

  Koe tulee suorittaa luonnonvara-alan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa.

  Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja se perustuu ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan hakuajan alkaessa ja se saa olla koetilanteessa mukana.  Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin  voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulla ja Opintopolku.fi- palveluun kevään 2017 aikana.

   

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Agrologi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön.

 • Fysioterapeutti (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 5.-7.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Varsinainen valintakoe 5.-7.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolkuun kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

   

   

 • Geronomi (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 5.-6.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Varsinainen valintakoe 5.-6.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi- palveluun kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Insinööri (AMK) ja Rakennusmestari (AMK)1.6.2017 (ennakkoaineisto)

  Alla olevat tiedot koskevat SeAMKin päivätoteutuksen hakukohteita:

  • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017 klo 10.00-12.30. Valintakokeisiin ei lähetetä erilistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa tekniikan alan ylimmän päivätoteutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulussa. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja osoitteeseen www.seamk.fi/valintakokeet kevään 2017 aikana.

  Osallistuessaan tekniikan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon päivätoteutusten hakutoiveisiinsa.

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa 18.5.-1.6.2017 välisenä aikana. Verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin. Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeesta voi saada maksimissaan 40 pistettä ja minimipistemäärä hyväksytyn tuloksen saamiseksi on 10 p.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Insinööri päivätoteutuskoulutukset ovat mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tarkemmat tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista päivitetään tälle sivulle kevään 2017 aikana. 

 • Kulttuurituottaja (AMK)5.6. ja 7.-8.6.2017 yksipäiväisenä/hakija

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä haastattelusta. Valintakokeen pisteytys jakautuu seuraavasti: yksilötehtävä maks. 30 pistettä, ryhmätehtävä maks. 30 pistettä ja haastattelu maks. 40 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Lisäksi jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen avulla selvitetään hakijoiden motivaatiota, luovuutta, opintoihin sitoutumista ja ammattialalle soveltuvuutta.

  Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia, joten SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK) -hakukohde ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut6.6.2017 (ennakkoaineisto)

  Valintakokeen yhteinen osuus on ti 6.6.2017 alkaen klo 10.00. Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka on nähtävissä ajalla 5.5.-6.6.2017 tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulle ja osoitteeseen www.seamk.fi/valintakokeet kevään 2017 aikana.

  Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa.

  Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu. 

  Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Restonomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön.

 • Sairaanhoitaja (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 29.-31.5.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Varsinainen valintakoe 29.-31.5.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi- palveluun kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Sosionomi (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 29.5.-1.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Varsinainen valintakoe 29.5.-1.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi -sivustolle kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

  Katso valintaryhmät

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala6.6.2017

  Valintakoe järjestetään 6.6.2017.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Kokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu (maks. 20 pistettä) ja kirjallinen osio (maks. 20 pistettä). Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään.

  Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulla ja Opintopolku.fi-osoitteeseen kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  Seinäjoen ja Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelualan hakukohteet tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä.

   
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous9.6.2017 (ennakkoaineisto)

  Liiketalouden koulutuksen päivätoteutusten valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 9.6.2017 klo 12.00 alkaen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (maks 10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (maks 15 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (maks 15 p). Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 24.4.-9.6.2017 tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Koe tulee suorittaa valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi -palveluun kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Tradenomi (AMK), päivätoteutus osallistuu valtakunnalliseen päivätoteutusten valintakoeyhteistyöhön.

  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin. - See more at: http://www.seamk.fi/edit/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-153-542017/Valintakokeet?version=59#sthash.OoUmWV6U.dpuf
  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin. - See more at: http://www.seamk.fi/edit/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-153-542017/Valintakokeet?version=59#sthash.OoUmWV6U.dpuf
  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

AMK-tutkinnot - Monimuotototeutukset
 • Insinööri (AMK), AutomaatiotekniikkaValintakoe 30.5.2017

  Valintakoe järjestetään 30.5.2017 klo 9.00-12.00. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 15 pistettä. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi- osoitteeseen kevään 2017 aikana.

  SeAMKin Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan monimuotototeutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikan monimuotototeutuksen kanssa.

 • Insinööri (AMK), KonetekniikkaValintakoe 30.5.2017

  Valintakoe järjestetään 30.5.2017 klo 9.00-12.00. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 15 pistettä. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi- osoitteeseen kevään 2017 aikana.

  SeAMKin Insinööri (AMK), Konetekniikan monimuotototeutus on valintakoeyhteistyössä SeAMKin Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan monimuotototeutuksen kanssa.

 • Sairaanhoitaja (AMK)Esivalintakoe 27.4.2017. Valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväisenä/hakija
  Esivalintakoe 27.4.2017

  Kaikki hakijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 10.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

  Varsinainen valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään SeAMKissa pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoe koostuu kirjallisista tehtävistä ja haastatteluista. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta ja valintakoepäivän aikataulusta päivitetään tälle sivulle ja Opintopolku.fi-osoitteeseen kevään 2017 aikana.

  Valintakoeyhteistyö

  Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää varsinaisessa valintakokeessa. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

  Katso valintaryhmät

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous24.5.2017 (ennakkoaineisto)

  Liiketalouden koulutuksen monimuotototeutusten valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 24.5.2017 klo 12.00 alkaen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (maks 30 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (maks 20 p) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (maks 20 p). Ennakkoaineisto on nähtävillä ajalla 24.4.-24.5.2017 tällä sivulla. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakoeyhteistyö

  SeAMKin Tradenomi (AMK), monimuotototeutus osallistuu valtakunnalliseen monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöhön.

  Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoekutsu tulee saman valintakoeryhmän ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulusta eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Monimuotototeutuksena järjestettävä koulutus on eri valintakoeryhmässä kuin päivätoteutuksena järjestettävä koulutus. Jos hakee siis sekä päivä- että monimuotokoulutukseen, on osallistuttava molempien toteutusten valintakokeisiin.

Ylemmät AMK-tutkinnot
 • Insinööri (ylempi AMK), RakentaminenEi valintakoetta, ennakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15.00 mennessä)

  Hakukohteessa ei ole valintakoetta vaan pelkkä ennakkotehtävä.

  Ennakkotehtävä on palautettava SeAMKin Hakijapalveluihin hakuaikana eli sen on oltava perillä viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Ennakkotehtävä: Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen29.5.2017

  Valintakoe järjestetään 29.5.2017 klo 10-14. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Valintakoe on aineistokoe, jossa on suomenkielisen osuuden lisäksi lyhyt englanninkielinen osuus. Aineisto jaetaan valintakoetilaisuudessa.

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminenEi valintakoetta, ennakkotehtävä palautettava hakuaikana (5.4.2017 klo 15 mennessä).

  Hakukohteessa ei ole valintakoetta vaan pelkkä ennakkotehtävä.

  Ennakkotehtävä on palautettava SeAMKin Hakijapalveluihin hakuaikana eli sen on oltava perillä viimeistään 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

  Ennakkotehtävä: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK)Ennakkotehtävä ja valintakoe 1.-2.6.2017 yksipäiväinen/hakija

  Kulttuurituottaja (ylempi AMK) opiskelijavalintaan sisältyy karsiva ennakkotehtävä ja valintakoe. Karsivan ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

  Karsiva ennakkotehtävä

  Hakijat tekevät ennakkotehtävän, josta voi saada enintään 20 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä ennakkotehtävästä on 10 pistettä. 

  Ennakkotehtävästä kaikki hyväksyttävän pistemäärän saaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtävästä saadut pisteet nollautuvat valintakokeessa.

  Tarkemmat tiedot ennakkotehtävästä päivitetään tälle sivulle kevään 2017 aikana. 

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään 1.-2.6.2017 klo 10.30-16.00 yksipäiväisenä / hakija.

  Valintakokeessa on yksilöhaastattelu, josta voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Valintakokeessa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta asiantuntijatehtäviin ja koulutukseen.

  SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Koulutus ei tee valintayhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

   

 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen29.5.2017

  Valintakoe järjestetään 29.5.2017 klo 10-14. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Valintakoe on aineistokoe, jossa on suomenkielisen osuuden lisäksi lyhyt englanninkielinen osuus (jaetaan valintakoetilaisuudessa).

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen23.-24.5.2017 yksipäiväisenä/hakija

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Koe järjestetään 23.-24.5.2017 yksipäiväisenä / hakija.

  Kokeessa on ryhmäkeskustelu (maks. 40 pistettä) ja kirjallinen osio (min. 20 p / maks. 60 pistettä). Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen22.5.2017

  Valintakoe järjestetään 22.5.2017 klo 9-14. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä kokeesta on 20 pistettä. Kokeessa on haastattelu (väh. 8 pistettä/ maks. 40 pistettä), kirjallinen osio (väh. 12 pistettä/ maks. 60 pistettä). Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

  Valintakokeessa painotetaan opintoihin soveltuvuutta, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia.

  Valintakoeyhteistyö

  Koulutus tekee valintakoeyhteistyötä Centria ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ylös / Up