Liiketalouden ennakkoaineisto

Liiketalouden koulutuksen valintakoeaineisto keväällä 2016

Mikä aineisto?

Liiketalouden valtakunnallisessa valintakokeessa, sekä päivä- että monimuotototeutuksen kokeessa, on käytössä sama ennakkoaineisto. Liiketalouden koulutuksen valtakunnallisessa valintakokeessa on kolme osaa:

  1. kirjoitelma tai haastattelu
  2. väittämät ennakkoaineistosta (osa englanniksi)
  3. loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavat tehtävät

Valintakoe perustuu ennakkoaineistoihin, jotka koostuvat kolmesta julkaisusta: 

  1. Konecranes Oyj, Vuosikertomus 2014, sivut 1 - 68

  2. McKinsey Global Institute: The China Effect On Global Innovation (julkaistu lokakuussa 2015)

  3. McKinsey & Company: What might happen in China in 2016?

Hakijan ei edellytetä osaavan ulkoa kuvioissa tai taulukoissa esitettyjä yksittäisiä numeerisia lukuja. Kuvioiden ja taulukoiden sisältämiä tietoja täytyy kuitenkin osata käyttää tekstitiedon tukena kokonaisuuksien, osuuksien, suuruusluokkien ja trendien hahmottamiseen.

Miksi verkossa?

Ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutukset, jotka käyttävät yhteistä valtakunnallista valintakoetta, julkaisevat ennakkoaineiston verkossa, eivätkä siis jaa sitä paperikopioina lainkaan. Hakijoita halutaan motivoida jo valintakokeeseen valmistauduttaessa niin liiketalouden opintoihin kuin verkko-opiskeluunkin, joka on tärkeä opiskelumuoto myös opintojen aikana.

Miten valmistaudun?

Aineistoihin tulee tutustua etukäteen, eivätkä ne saa olla mukana valintakoetilanteessa. Myös laskimen käyttö kokeessa on kielletty. Aineiston perusteella laaditut tehtävät sisältävät kirjoitelman ja väittämiä. Kokeessa arvioidaan asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti. Lisäksi kokeessa on loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavia monivalintatehtäviä.

Ylös / Up