fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Kulttuurialan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Kulttuurialan AMK-tutkinnon valintaperusteet

SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutuksen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Aloituspaikkoja on 40.

Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Valintapisteet

  • Valinta tehdään pelkän valintakokeen (max. 100 p.) perusteella
  • Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta. SeAMK ei erikseen varaa aloituspaikkoja ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

Valintakoe

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe järjestetään 5.6. ja 7.-8.6.2017 yksipäiväisenä / hakija.


Tietoa valintakokeesta


Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa.

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Ylös / Up