fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Liiketalouden AMK-tutkinnon valintaperusteet

Liiketalouden AMK-tutkinnon valintaperusteet

​Tällä sivulla esitetyt valintaperusteet koskevat SeAMKin kolmea hakukohdetta:

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus
VALINTAPERUSTEET
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutusMiten opiskelijat valitaan?

  SeAMK käyttää hakukohteen Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus opiskelijavalinnassa kahta valintatapaa. Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 2B (koulumenestys ja valintakoe).

  Aloituspaikkoja on yhteensä 20. Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  Valintatapa 1

  • Valinta tehdään pelkän valintakokeen (max. 40 p.) perusteella
  • Kaikki hakukelpoiset hakijat ovat mukana tässä valintatavassa. Hakukohteessa ei ole erikseen varattu aloituspaikkoja ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.
  • 16 aloituspaikkaa

  Valintatapa 2B

  • Valinta tehdään koulumenestyksen (max. 60 p.) ja valintakokeen (max. 40 p.) perusteella
  • Vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat ovat mukana tässä valintatavassa.
  • 4 aloituspaikkaa

  Koulumenestyspisteitä voi saada vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Pisteytystaulukko:

  Yo-tutkintotodistus L/E
  M
  C B A
  Äidinkieli *
   20 19 17 12 10
  Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)
   20 (19)
  19 (18)
  17 (16)
  12 (11)
  10 (9)
  Matematiikka (lyhyt tai pitkä) TAI paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)
   20 19 17 12 10

  Valintakoe

  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala (päivätoteutus)

  Valintakoe järjestetään Seinäjoella 6.6.2017.

  Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. ilmoitetaan valintakokeet- sivulla. 

  Koe tulee suorittaa valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

  Tietoa valintakokeesta.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. koulumenestyspisteet (ylioppilastutkinnon arvosanat)
  3. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu koulutuksen sisältöön

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutusMiten opiskelijat valitaan?

  SeAMK käyttää hakukohteen Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus opiskelijavalinnassa kahta valintatapaa. Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 2B (koulumenestys ja valintakoe).

  Aloituspaikkoja on yhteensä 100. Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  Valintatapa 1

  • Valinta tehdään pelkän valintakokeen (max. 40 p.) perusteella
  • Kaikki hakukelpoiset hakijat ovat mukana tässä valintatavassa. SeAMK ei erikseen varaa aloituspaikkoja ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.
  • 80 aloituspaikkaa

   

  Valintatapa 2B

  • Valinta tehdään koulumenestyksen (max. 60 p.) ja valintakokeen (max. 40 p.) perusteella
  • Vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat ovat mukana tässä valintatavassa.
  • 20 aloituspaikkaa

  Koulumenestyspisteitä voi saada vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Pisteytystaulukko:

  Yo-tutkintotodistus L/E
  M
  C B A
  Äidinkieli *
   20 19 17 12 10
  Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)
   20 (19)
  19 (18)
  17 (16)
  12 (11)
  10 (9)
  Matematiikka (lyhyt tai pitkä) TAI paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)
   20 19 17 12 10
   

  Valintakoe

  Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 9.6.2017. Kokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on nähtävillä valintakokeet- sivulla ajan 24.4.-9.6.2017. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. ilmoitetaan valintakokeet- sivulla.

  Koe tulee suorittaa valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

  Tietoa valintakokeesta

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. koulumenestyspisteet
  3. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu koulutuksen sisältöön

 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutusMiten opiskelijat valitaan?

  Valintaperusteet

  SeAMK käyttää hakukohteen Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus opiskelijavalinnassa valintatapaa 4 (valintakoe ja työkokemus).

  Aloituspaikkoja on 20. Ensikertalaisille varataan 65 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 35% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  Valintatapa 4

  • Valinta tehdään valintakokeen (max. 70 p.) ja työkokemuksen (max. 30 p.) perusteella
  • 20 aloituspaikkaa

  Valintakoe

  Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään 24.5.2017.

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on nähtävillä alla olevassa linkissä ajan 24.4.-24.5.2017.

  Tietoa valintakokeesta.

  Työkokemus

  Voit saada opiskelijavalinnassa työkokemuksesta pisteitä. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt viimeistään 31.7.2017. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

  Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. 

  Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssäoppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL-vakuutettu. (YEL=yrittäjäeläkevakuutus, MYEL= viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

  Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen työtodistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. työkokemuspisteet
  3. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulu- ja työtodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu koulutuksen sisältöön
Ylös / Up