fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Luonnonvara-alan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Luonnonvara-alan AMK-tutkinnon valintaperusteet

SeAMK käyttää hakukohteen Agrologi (AMK), päivätoteutus opiskelijavalinnassa valintatapoja 1 (valintakoe) ja 3B (todistusvalinta). Valintatapa 3B täytetään ensin.

Aloituspaikkoja on 50.

Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Valintapisteet

Valintatapa 1

  • Valinta tehdään pelkän valintakokeen (maks. 40 p.) perusteella
  • Aloituspaikkoja 45

  • Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta. Aloituspaikkoja ei ole erikseen varattu ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Valintatapa 3B​

  • Valinta tehdään todistusvalinnan perusteella (maks. 60 p.)
  • Aloituspaikkoja 5
  • Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet, jolloin pisteitä saa vain ylioppilastutkinnon tietyistä arvosanoista:
 Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
 Äidinkieli 20 19 17 12 10
Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/ keskipitkä)
20 (19)
19 (18)
17 (16)
12 (11)
10 (9)
 Matematiikka (lyhyt ja pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali
20 19 17 12 10

Valintatavassa 3B tasapistetilanteessa ensisijaisuusjärjestyksessä huomioidaan valintakriteerinä äidinkieli.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Mahdollisen hyväksymistiedon näkee Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan kautta, tulee hänen osallistua luonnonvara-alan valtakunnalliseen valintakokeeseen luonnonvara-alan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa ilman erillistä valintakoekutsua.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. koulumenestyspisteet
  2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Valintakoe

Luonnonvara-alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 30.5.2017. Valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on nähtävillä valintakokeet- sivulla. 

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat.
Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. ilmoitetaan valintakokeet- sivulla.

Koe tulee suorittaa luonnonvara-alan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa.

Tietoa valintakokeesta

 

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

​​

Ylös / Up