fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinnon valintaperusteet

SeAMK käyttää hakukohteen Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus opiskelijavalinnassa kahta valintatapaa. Ensin täytetään valintatapa 2A (koulumenestys ja valintakoe).

Aloituspaikkoja on 35.

Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ei-ensikertalaisille että ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Valintapisteet

Valintatapa 1

 • Valintakoe (max. 70 p.)
 • Aloituspaikkoja 15
 • Kaikki hakukelpoiset hakijat ovat mukana pohjakoulutuksesta riippumatta tässä valintatavassa. Aloituspaikkoja ei ole erikseen varattu ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

 

Valintatapa ​2A

 • Koulumenestys (max. 30 p.) ja valintakoe (max. 70 p.)
 • Aloituspaikkoja 20
 • Valintatavassa 2A ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet, jolloin pisteitä saa vain ylioppilastutkinnon tietyistä arvosanoista.

Pisteytystaulukko: ​

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9 8 7 6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)
9 (8)
8 (7)
7 (6)
6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) TAI paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10 9 8 7 6

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä valintatavassa 2A

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

 

Valintakoe

Matkailu- ja ravitsemisalan valtakunnallinen valintakoe on ti 6.6.2017. Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka on nähtävissä valintakokeet-sivulla ajalla 5.5.-6.6.2017.

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. päivitetään valintakokeet- sivulle kevään 2017 aikana.

Hakija suorittaa valintakokeen matkailu- ja ravitsemisalan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Valintakoepaikkaa ei voi muuttaa.

Tietoa valintakokeesta


Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Ylös / Up