fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Tällä sivulla esitetyt valintaperusteet koskevat SeAMKin viittä hakukohdetta:

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
 • Geronomi (AMK), päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta. - See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-163-642016/Valintaperusteet/Matkailu--ja-ravitsemisalan-AMK-tutkinnon-valintaperusteet?version=3#sthash.NDGRs6JD.dpuf

 

Ensikertalaisille varataan 85 % päivätoteutusten ja 65% monimuotototeutusten aloituspaikoista. Loput aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ei-ensikertalaisille että ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta SeAMKin sosiaali- ja terveysalan hakukohteisiin tapahtuu esivalintakokeen ja varsinaisen valintakokeen perusteella. Valtakunnallisen esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään SeAMKissa pelkästään varsinaisesta valintakokeesta saatujen pisteiden (maks. 70 p.) perusteella.

Esivalintakoe

Kaikki hakijat voivat osallistua valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 27.4.2017. Lisätietoja esivalintakokeesta päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä siihen ammattikorkeakouluun, joka on hakijan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena. Lisätietoja päivitetään osoitteeseen http://soteli.metropolia.fi kevään 2017 aikana.

Varsinainen valintakoe

Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan SeAMKissa kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää varsinaisen valintakokeen valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

  Hakukohde Varsinainen valintakoe (yksipäiväinen / hakija)
   Aloituspaikat
  Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 5.-7.6.2017
  30
  Geronomi (AMK), päivätoteutus 5.-6.6.2017 20
  Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus   29.5.-31.5.2017
  40
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 1.-2.6.2017
  25
  Sosionomi (AMK), päivätoteutus 29.5.-1.6.2017
   
  50

   

  Tietoa esivalinta- ja valintakokeista

   

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

   

  Terveydelliset vaatimukset

  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

  Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
  Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

   

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todisuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Ylös / Up