fi/Koulutus/Hakeminen/Kevään yhteishaku 15.3.-5.4.2017/Valintaperusteet/Tekniikan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Tekniikan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Tällä sivulla on esitelty SeAMKin kevään 2017 yhteishaussa mukana olevien seuraavien hakukohteiden valintaperusteet:
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
VALINTAPERUSTEET
 • Insinöörikoulutukset, päivätoteutusAutomaatiotekniikka, Bio- ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, Rakennustekniikka

  SeAMKin insinöörikoulutusten päivätoteutusten opiskelijavalinnassa käytetään kahta valintatapaa. Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 2B ja sitten valintatapa 1.

  Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Aloituspaikkojen jako valintatavoittain

  HAKUKOHDE ALOITUS-PAIKAT

  VALINTATAPA 1
  (Valintakoe)

  sEKÄ MAHDOLLINEN KIINTIÖ AMMATILLISEN TUTKINNON* SUORITTANEILLE

  vALINTATAPA 2
  (Koulumenestys
  + valintakoe)

  Insinööri (AMK),
  Automaatiotekniikka

  50
  30, joista 20 ammatillisen tutkinnon suorittaneille
   20
  Insinööri (AMK),
  Bio- ja elintarviketekniikka
  30
  15  15
  Insinööri (AMK),
  Konetekniikka
  50
  30, joista 20 ammatillisen tutkinnon suorittaneille
   20
  Insinööri (AMK),
  Rakennustekniikka
  50
  25, joista 10 ammatillisen tutkinnon suorittaneille
  25

  *Kiintiössä ovat mukana ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

  Valintapisteet

  Valintatapa 1

  • Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä)
  • Osa valintatavan aloituspaikoista on hakukohteesta riippuen varattu ammatillisen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinto) suorittaneille: katso yllä oleva taulukko. Loput valintatavan aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.
  • Aloituspaikkojen määrä: katso yllä oleva taulukko.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Valintatapa 2B

  • Koulumenestys 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat)
  • Valintakoe 40 pistettä (min. 10 pistettä)
  • Vain ylioppilastutkinnon suorittaneet ovat mukana tässä valintatavassa

  Koulumenestyspisteitä voi saada vain yksittäisistä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Pisteytystaulukko:

  Yo-tutkintotodistus L/E
  M C B A
  Äidinkieli
  15 12 9 6 3
  Paras pitkänä kirjoitettu kieli
  15
  12 9 6 3
  Matematiikka, pitkä *
  15 12 9 7 5
  Matematiikka, lyhyt *
  10 8 6 4 2
  Fysiikan reaalikoe **
  15 12 9 6 3
  Kemian reaalikoe **
  15 12 9 6 3
  Biologian reaalikoe **
  15 12 9 6 3
    * enintään toinen
    ** enintään yksi

   

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Koulumenestyspisteet
  3. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Valintakoe

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017. Valintakokeisiin ei lähetetä erilistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. ilmoitetaan valintakokeet- sivulla. Koe tulee suorittaa tekniikan alan ylimmän päivätoteutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulussa. 

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa 18.5.-1.6.2017 välisenä aikana. Verkko-osoite ilmoitetaan valintakokeet- sivulla.

  Osallistuessaan tekniikan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon päivätoteutusten hakutoiveisiinsa.

  Tietoa valintakokeesta


  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu automaatiotekniikan koulutuksen sisältöön Tutustu bio- ja elintarviketekniikan koulutuksen sisältöön Tutustu konetekniikan koulutuksen sisältöön Tutustu rakennustekniikan koulutuksen sisältöön
 • Rakennusmestarikoulutus, päivätoteutus

  SeAMK käyttää hakukohteen Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus opiskelijavalinnassa kahta valintatapaa. Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 2B.

  Aloituspaikkoja on 35. Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 15% aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  Valintatapa 1

  • Valintakoe: 40 pistettä (min. 10 p.)
  • Rakennusalan työkokemus: 30 pistettä
  • Valintatavassa on 25 aloituspaikkaa, joista
   • 15 aloituspaikkaa varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille hakijoille. Kiintiössä ovat mukana ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.
   • 10 aloituspaikkaa on tarjolla kaikille hakijoille pohjakoulutuksesta riippumatta.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. rakennusalan työkokemuspisteet
  3. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

   

  Valintatapa 2B

  • Koulumenestys: 60 pistettä (yo-tutkinnon arvosanat)
  • Valintakoe: 40 pistettä (min. 10 p.)
  • Rakennusalan työkokemus: 30 pistettä
  • Vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat ovat mukana tässä valintatavassa
  • 10 aloituspaikkaa

  Koulumenestyspisteitä voi saada vain yksittäisistä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Pisteytystaulukko:

   Yo-tutkintotodistus L/E
  M C B A
  Äidinkieli
  15 12 9 6 3
  Paras pitkänä kirjoitettu kieli
  15
  12 9 6 3
  Matematiikka, pitkä *
  15 12 9 7 5
  Matematiikka, lyhyt *
  10 8 6 4 2
  Fysiikan reaalikoe **
  15 12 9 6 3
  Kemian reaalikoe **
  15 12 9 6 3
  Biologian reaalikoe **
  15 12 9 6 3

   * enintään toinen,
   ** enintään yksi

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Koulumenestyspisteet
  3. Rakennusalan työkokemuspisteet
  4. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Rakennusalan työkokemus

  Voit saada opiskelijavalinnassa pisteitä rakennusalan työkokemuksesta. Työkokemuksen tulee olla hankittu vähintään 18-vuotiaana ja hakuajan päättymiseen mennessä. Kaksi kuukautta rakennusalan työkokemusta tuottaa yhden työkokemuspisteen. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelua, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lueta rakennusalan työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta myöskään työharjoittelua tai työssäoppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Yritystoiminnasta tulee lisäksi esittää yritysrekisteriote, josta käy ilmi yrityksen toimiala. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

  Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.

  Rakennusalan työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Jos työkokemuksesi on osa-aikaista, tulee sinun muuntaa se kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Osa-aikatyönä tehtyjen tuntien määrä on käytävä ilmi työtodistuksesta.

  Rakennusalan työkokemuksen määrä on osoitettava työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuskopiot tulee lähettää ylimmän rakennusmestarikoulutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Myöhässä saapuneita työtodistuksia ei huomioida. Mikäli et toimita työtodistuskopioita määräajassa, poistetaan rakennusalan työkokemuskuukaudet hakulomakkeeltasi.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa.


  Valintakoe

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017. Valintakokeisiin ei lähetetä erilistä kutsua vaan kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot mm. valintakoepaikasta, aikataulusta ym. ilmoitetaan valintakokeet- sivulla. Koe tulee suorittaa tekniikan alan ylimmän päivätoteutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulussa. 

  Tekniikan alan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa 18.5.-1.6.2017 välisenä aikana. Verkko-osoite ilmoitetaan valintakokeet-sivulla.

  Osallistuessaan tekniikan päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon päivätoteutusten hakutoiveisiinsa.

   

  Tietoa valintakokeesta


  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

   

  Tutustu koulutuksen sisältöön
 • Insinöörikoulutukset, monimuotototeutusAutomaatiotekniikka, Konetekniikka

  SeAMKin insinöörikoulutusten monimuotototeutusten opiskelijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella (valintatapa 1). 

  Aloituspaikkoja on 20. Ensikertalaisille varataan 65 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 35 % aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintatapa 1

  • Valintakoe: 70 pistettä
  • 20 aloituspaikkaa
  • Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintatavan aloituspaikkoja ei ole erikseen varattu ammatillisen tutkinnon suorittaneille.

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään Seinäjoella 30.5.2017. SeAMKin insinööri (AMK) monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Tietoa valintakokeesta

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on pyydettäessä toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu Automaatiotekniikan koulutukseen

  Tutustu Konetekniikan koulutukseen

Ylös / Up