fi/Koulutus/Hakeminen/Lisähaku 28.11.-2.12.2016

Lisähaku 28.11.-2.12.2016

SeAMKin lisähaussa 28.11.-2.12.2016 on haettavana Agrologi (AMK), monimuotototeutus. Valintakoe järjestetään 7.12.2016. Haettavana on 10 aloituspaikkaa.

 

Hakuohjeet

SeAMKin lisähaku Agrologi (AMK) monimuotototeutukseen järjestetään 28.11.-2.12.2016. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea koulutukseen, mikäli sinulla on jokin seuraavista pohjakoulutuksista:

  • Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
  • Ammatillinen perustutkinto, koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
  • Ulkomailla suoritettu tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna 30.12.2016 mennessä. Tutkintotodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes SeAMK on tarkistanut todistukset. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, jos todistuksia ei toimiteta SeAMKin ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

 

Valintakokeet

Kaikki hakukelpoiset ja hakemuksen hakuaikana tehneet hakijat voivat osallistua SeAMKissa järjestettävään lisähaun valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua vaan valintakoetta koskevat tiedot päivitetään tälle sivulle.

Valintakoe järjestetään 7.12.2016 osoitteessa SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki. Ilmoittautuminen on klo 9.00-9.45. Kirjallinen koe alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 12.00. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.30. Haastattelu on klo 13-18 välisenä aikana. Haastatteluaika ilmoitetaan kirjallisen kokeen jälkeen.

Kokeeseen tulevat voivat pysäköidä opiskelijoiden pysäköintialueella. Varaathan riittävästi aikaa valintakoetilaisuuteen tulemiseen ja oikean paikan löytämiseen.

Saapuessasi valintakokeeseen sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, joten ota mukaan jokin seuraavista: ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen KELA-kortti. Ota kokeeseen mukaan myös kirjoitusvälineet sekä funktio- ja graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista ja pisteistä (min./max.): haastattelu (16p./30p.), viestinnän osio (7p./20p.) ja matematiikan osio (7p./20p.). Viestinnän osiossa arvioidaan kirjoittamisvalmiuksia. Matematiikan osio testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja hyväksyttävä minimipistemäärä 30 pistettä. SeAMKin Agrologi (AMK), monimuotototeutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

Valintaperusteet

Lisähaussa käytetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun syksyn yhteishaussa päättämiä valintaperusteita. 

SeAMKin Agrologi (AMK), monimuotototeutuksessa opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen (max. 70 p.) perusteella. Aloituspaikkoja on 10.


Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.12.2016. Opiskelupaikka on vastaanotettava ja kevätlukukaudelle 2017 ilmoittauduttava viimeistään 22.12.2016 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.opintopolku.fi sivun yläreunassa olevan linkin kautta. 

Opiskelupaikan vastaanottaneiden tulee lähettää todistuskopiot hakulomakkeella ilmoittamistaan tiedoista sähköpostitse osoitteella hakijapalvelut@seamk.fi 22.12.2016 klo 15.00 mennessä. Huom. ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse lähettää mitään todistuskopioita, vaan yo-tutkintotiedot tarkistetaan YTL:n kautta. 


Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelupaikka on aina ehdollinen kunnes hakulomakkeella ilmoitetut tiedot ja todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalintasi, mikäli olet antanut haussa virheellisiä tietoja, etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä koulutodistuskopioita ammattikorkeakoululle määräajassa, opiskelijavalintasi puretaan.

 

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää 22.12.2016 klo 15.00 mennessä. Oikaisupyyntö liitteineen on lähetettävä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, PL 412, 60101 Seinäjoki.

Ylös / Up