Lukuvuosimaksut

Lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmä SeAMKin englanninkielisessä koulutuksessa

Lukuvuosimaksu peritään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 1.8.2017 alkaen EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta, joka on vastaanottanut opiskelupaikan 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavassa AMK-tutkintoon tai ylempi AMK -tutkintoon johtavassa englanninkielisessä koulutuksessa.

 

Lukuvuosimaksua ei peritä:
  • Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisilta, eikä heihin rinnastettavilta; EU:n sinisen kortin haltijoilta; henkilöiltä, joilla on jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä;
  • Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, jotka opiskelevat suomenkielisessä koulutuksessa (tutkinnon kieli on suomi)

Lukuvuosimaksujen suuruus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lukuvuosimaksut ovat:

  • AMK-tutkintoon johtavat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat: 6800€ / lukuvuosi tai 3400€ / lukukausi;
  • Ylempään AMK -tutkintoon johtavat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat: 7800€ / lukuvuosi tai 3900€ / lukukausi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijan on maksettava lukuvuosimaksu 31.10. mennessä.

 

Apurahajärjestelmä

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voidaan myöntää lukuvuosimaksun suorittamiseen velvolliselle opiskelijalle apuraha. Seinäjoen ammattikorkeakoulun apurahajärjestelmän perusteet ovat seuraavat:

Kaikki lukuvuosimaksuvelvolliset ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat apurahan, jonka suuruus on 50 % lukuvuosimaksusta.

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen apurahaa voi saada opintoja varten seuraavasti:

AMK-tutkinto:
Edellytys apurahan saamiselle on vähintään 55 opintopisteen suorittaminen edellisen lukuvuoden aikana.

Ylempi AMK -tutkinto:
Edellytys apurahan saamiselle on vähintään 20 opintopisteen suorittaminen edellisen lukukauden (puoli vuotta) aikana.

Apurahan suuruus:

  • Apurahan määrä on 30 % lukuvuosimaksusta niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet edellä mainitut opinnot keskiarvolla 1 - 2.
  • Apurahan määrä on 60 % lukuvuosimaksusta niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet edellä mainitut opinnot keskiarvolla 3 – 5.

Ensimmäisen vuoden opiskelijan osalta apuraha maksetaan opiskelijalle marraskuun viimeiseen päivään mennessä. Jatkavien opiskelijoiden osalta apuraha maksetaan kunkin vuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä.

 
LISÄTIETOJA LUKUVUOSIMAKSUISTA

> Hakijapalvelut

Ylös / Up