fi/Koulutus/Hakeminen/SeAMKin avoimen väylän haku 16.-30.11.2016

SeAMKin avoimen väylän haku 16.-30.11.2016

SeAMKin avoimen väylän haku avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneille järjestetään 16.-30.11.2016. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi.

Voit hakea lomakkeella enintään kolmeen hakukohteeseen, jotka on asetettava mieluisuusjärjestykseen. 

Hakukohteet

Aloituspaikkoja on vähintään yksi per hakukohde, mutta paikkamäärää voidaan tarvittaessa lisätä valintavaiheessa. Haettavana ovat alla luetellut koulutukset, jotka löytyvät Opintopolusta alla olevien linkkien kautta sekä hakusanalla ”seamk avoimen väylä s2016".

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Ylempi AMK -tutkintoon johtava koulutus

Hakuohjeet AMK-hakukohteisiin

Voit hakea SeAMKin avoimen väylän haussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen, mikäli sinulla on 16.12.2016 mennessä vähintään 60 opintopistettä opintorekisteriin kirjattuja, tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen AMKin opintosuorituksia. Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana, erikoistumisopinnoissa, avoimessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja opintoja ei hyväksytä.

Hakija voi ilmoittaa hakuaikana hakulomakkeella opintopistemäärän, joka hänellä kertyy 16.12.2016 mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan ajantasaisesta opintosuoritusotteesta, joka tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin 16.12.2016 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakukelpoisuuteen vaadittava opintopistemäärä on suoritettu ja opintosuoritusote toimitettu hakijapalveluihin.

Huom! Mikäli sinulla on ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus AMK-opintoihin (esim. lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto), voit hakeutua opiskelijaksi AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin myös yhteishaun kautta.

Mikäli hakukohteessa on hyväksyttävissä olevia hakijoita enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja, valintavaiheessa hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen hakulomakkeella hakuaikana ilmoitetun avoimen AMKin opintosuoritusten keskiarvon perusteella. Kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan.

Hakuohjeet ylempään AMK-hakukohteeseen haettaessa

Alla esitellään hakukelpoisuusvaatimukset (=opintopiste-, pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus) Master of Business Administration (MBA), International Business Management  -hakukohteeseen haettaessa.

Opintopistevaatimus

Hakukelpoisuuden edellytyksenä on 16.12.2016 mennessä vähintään 15 opintopistettä  opintorekisteriin kirjattuja, tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen ylemmän AMK:n opintosuorituksia. Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana, erikoistumisopinnoissa, avoimessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja opintoja ei hyväksytä.

Hakija voi ilmoittaa hakuaikana hakulomakkeella opintopistemäärän, joka hänellä kertyy 16.12.2016 mennessä.  Ajantasainen virallinen opintosuoritusote tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin 16.12.2016 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. 

Pohjakoulutusvaatimus

Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee lisäksi olla haettavassa tutkinto-ohjelmassa edellytettävä hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto.

Master of Business Administration, International Business Management -hakukohteeseen hakevalta vaaditaan Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Työkokemusvaatimus

Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee lisäksi olla vähintään kolmen vuoden työkokemus hakukelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt 16.12.2016 mennessä.

Mikäli haet Master of Business Administration, International Business Management –hakukohteeseen Suomessa suoritetulla korkeakoulututkinnolla, voi  hakukelpoisuuden tuottava työkokemus olla joko yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta tai hakukelpoisen korkeakoulututkinnon alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja hakukelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon välisenä aikana hankittu asianomaisen alan työkokemus. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt haetaan, että ala, jolta hakukelpoinen korkeakoulututkinto on.

Suomen ulkopuolella suoritetulla hakukelpoisella korkeakoulututkinnolla hakevalla hakukelpoisuuden tuottava työkokemus tulee olla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Rinnakkaisista työsuhteista hyväksytään vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Vaadittavat dokumentit

Hakukelpoisuus tarkistetaan ajantasaisesta virallisesta opintosuoritusotteesta, tutkintotodistuskopiosta sekä työtodistuskopioista, jotka tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin 16.12.2016 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakukelpoisuuteen vaadittava opintopistemäärä on suoritettu, vaadittavat dokumentit toimitettu määräajassa hakijapalveluihin ja alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tarkistettu opintojen alussa.

Valintaperusteet

Mikäli hakukohteessa on hyväksyttävissä olevia hakijoita enemmän kuin tarjolla olevia aloituspaikkoja, valintavaiheessa hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen hakulomakkeella hakuaikana ilmoitetun avoimen ylemmän AMK:n opintosuoritusten keskiarvon perusteella. Kaikki tasapisteessä olevat hakijat valitaan.

Opiskelijavalintojen julkistaminen

Tulokset julkistetaan viimeistään 2.12.2016 Opintopolku.fi -palvelussa. Kaikki hakijat saavat tiedon myös sähköpostitse.

Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut opiskelijaksi hyväksytyn hakukelpoisuuteen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli opiskelijaksi hyväksytty ei toimita pyydettyjä todistuskopioita tai opintosuoritusotetta annetussa määräajassa tai mikäli hakija on antanut virheellisiä tietoja tai opiskelija ei esitä alkuperäisiä tutkinto- ja työtodistuksia opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintoihin ilmoittautuminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa sähköisesti Opintopolku.fi –sivuston Oma Opintopolku –palvelussa viimeistään 16.12.2016 klo 15.00. Pääset kirjautumaan Oma Opintopolku.fi –palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sivun www.opintopolku.fi yläreunassa olevan linkin kautta. Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin. Mikäli et vastaanota opiskelupaikkaa annetussa määräajassa, menetät sen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittautua lukuvuodelle joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen Oma Opintopolun Ilmoittaudu-painikkeella. Muista ilmoittautua 16.12.2016 klo 15.00 mennessä.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain seuraavista syistä:

  1. jos hän suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. ei voi oman sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja.

Asiakirjat, joilla voi todistaa poissaolon lakisääteisen syyn, tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 16.12.2016 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Lisätietoja toimitettavista dokumenteista saat hakijapalveluista, hakijapalvelut@seamk.fi.

 

Opintosuoritusotteen sekä tutkinto- ja työtodistuskopioiden toimittaminen

Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä opintosuoritusotteen sekä ylempään AMK-tutkintoon hyväksytyltä lisäksi tutkinto- ja työtodistuskopioiden perusteella. Ajantasainen virallinen opintosuoritusote sekä tutkinto- ja työtodistuskopiot on toimitettava SeAMKin Hakijapalveluihin 16.12.2016 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työsopimusta, palkkatodistusta, ansioluetteloa, työeläkeotetta tms. ei hyväksytä. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi mm. työantajan yhteystiedot, työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen tutkinto- ja työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opintojen alkaminen ja alkuperäiset todistukset

Ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opinnot aloittavan opiskelijan tulee ottaa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset mukaan ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä todistuksia verrataan opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä toimitettuihin dokumentteihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Opiskelupaikka on aina ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolusta.

Ylös / Up