fi/Koulutus/Hakeminen/Siirtohaku

Siirtohaku

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen eikä tutkintonimike vaihdu. Sinut voidaan hyväksyä siirto-opiskelijaksi, mikäli täytät valintaperusteissa esitetyt ehdot ja mikäli hakemaasi koulutukseen /tutkinto-ohjelmaan/ suuntautumisvaihtoehtoon on mahdollisuus ottaa uusi opiskelija. Ennen opiskelijavalintapäätöksen tekemistä sinut voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun tai valintakokeeseen.

Hakeminen

Voit hakea Seinäjoen ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijaksi täyttämällä ja palauttamalla SeAMKin siirto-opiskelijan hakulomakkeen.

 Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

 • Voimassa oleva opiskelutodistus, josta käy ilmi läsnäolohistoria
 • Lähtöammattikorkeakoulun leimaama ja allekirjoittama opintosuoritusote, joka on tulostettu rekisteristä enintään 2 viikkoa ennen hakemuksen toimittamista
 • Tarvittaessa tutor-/vastuuopettajan allekirjoittama ja leimaama todistus niistä opinnoista, joiden suoritusmerkintä puuttuu opintosuoritusotteesta. Todistuksesta on käytävä ilmi opinnon nimi ja opintopistemäärä, joka tulee suoritetuksi lukukauden päättymiseen mennessä.


Hakemuksesi liitteineen on oltava perillä Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakija- ja opiskelijapalveluissa viimeistään 31.10.2016 klo 15.00.

Hakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen. Saat tiedon valintapäätöksestä 9.12.2016 mennessä sähköpostiisi. Voit aloittaa opintosi vain lukukauden alkaessa.

Valintaperusteet
 • 1.Sinulla on voimassaoleva opiskeluoikeus ja olet ollut läsnä olevana lähtöammattikorkeakoulussasi vähintään vuoden

   > siirtyminen on mahdollista ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen, kuitenkin niin, että siirtoa voi hakea ensimmäisen lukuvuoden lopussa

 • 2.Opiskelet samassa tai vastaavassa koulutuksessa, samaan tutkintoon ja tutkintonimikkeeseen tähtäävässä koulutuksessa

  > suomenkielisestä koulutuksesta voit hakea vain suomenkieliseen koulutukseen ja englanninkielisestä koulutuksesta vain englanninkieliseen koulutukseen

  > amk-tutkintoon johtavasta koulutuksesta voit hakea vain amk-koulutukseen

  > ylempään amk-tutkintoon johtavasta koulutuksesta voit hakea vain ylempään amk-koulutukseen 

 • 3.Opintosi on edistyneet riittävästi

  > AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa edellytetään hyväksyttyjä, opintosuoritusotteessa näkyviä, lukukauden loppuun mennessä hankittuja opintoja vähintään 22,5 op lukukaudessa tai 45 op lukuvuodessa (tarvittaessa erillinen selvitys hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista, joiden suoritusmerkintä puuttuu opintosuoritusotteesta)

  > YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa edellytetään hyväksyttyjä, opintosuoritusotteessa näkyviä, lukukauden loppuun mennessä hankittuja opintoja vähintään 7,5 op lukukaudessa tai 15 op lukuvuodessa (tarvittaessa erillinen selvitys hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista, joiden suoritusmerkintä puuttuu opintosuoritusotteesta). 

  Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes opintosuoritukset on osoitettu virallisella opintosuoritusotteella opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.
 • 4.Sinulla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana

  > opiskeluoikeusaikasi on alkanut kulua otettuasi paikan vastaan ja ilmoittauduttuasi ensimmäisen kerran läsnä olevaksi ensimmäisessä ammattikorkeakoulussa. Opiskeluoikeusaikasi ei pitene tai ala alusta ammattikorkeakoulun vaihtumisen yhteydessä.

  > tavoitteellisen opiskeluajan päättymisajankohtaa määriteltäessä huomioidaan suoritettavan tutkinnon laajuus, opintojen alkamisajankohta sekä läsnäolo- ja poissaololukukausien lukumäärä 

 • 5.Mikäli sinut hyväksytään opiskelijaksi edellytyksenä on, että eroat lähtöammattikorkeakoulusta

  ja toimitat erotodistuksen Seinäjoen ammattikorkeakoululle opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

  Erotodistus on toimitettava Seinäjoen ammattikorkeakouluun kevätlukukaudella aloittavan osalta 31.12.2016 mennessä. Valinta on ehdollinen kunnes erotodistus ja opintosuoritusote on esitetty.

  Jos haet siirto-opiskelijana sosiaali- ja terveysalan amk-tutkintoon johtaviin opintoihin, on ammattikorkeakoululla oikeus saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamista edellyttämät välttämättömät tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruttaamista koskevasta käsittelystä (932/2014, 33-34 §)

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen SeAMKissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sisällä voit samalla koulutusalalla (liiketalouden tai tekniikan ala) vaihtaa toiseen tutkinto-ohjelmaan suorittamaan samaa tutkintoa silloin, kun tutkintonimikkeesi ei muutu. Tutkinto-ohjelman vaihto siten, että tutkintonimike muuttuu, edellyttää aina yhteishakua ja sen mukaista valintapäätöstä.

Tutkinto-ohjelman vaihtohakulomake ja hakuohjeet löytyvät intrasta.

Yhteydenotot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Hakija- ja opiskelijapalvelut
Opintosihteeri
Maria Hemminki

PL 46 / Kampusranta 11
60101 Seinäjoki

puh. 020 124 5222
maria.hemminki(a)seamk.fi

Ylös / Up