Siirtyminen VAMKin rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta SeAMKin rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan

SeAMK ja VAMK ovat sopineet työnjaosta ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutuksessa: SeAMK luopuu tietotekniikan koulutustarjonnasta ja VAMK vastaavasti rakennustekniikan koulutustarjonnasta. Viimeinen haku näihin koulutuksiin oli vuonna 2016. Opiskelija voi hakemuksestaan siirtää opiskeluoikeutensa rakennustekniikan koulutuksessa kevään 2017 siirtohaussa VAMKista SeAMKiin perustuen ammattikorkeakoulujen keskinäiseen sopimukseen koulutustarjonnasta.

Hakeminen

Siirtyminen VAMKin rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta SeAMKin rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan on mahdollista, mikäli

1) Sinulla on voimassaoleva opiskeluoikeus Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa

2) Sinut on valittu Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan ja olet ottanut opiskelupaikan vastaan, mutta et ole vielä ollut läsnä olevana opiskelija.

Täytä hakulomake 30.4.2017 klo 15.00 mennessä. Liitä hakemukseesi voimassaoleva opiskelutodistus, josta käy ilmi opintojen aloituspäivä sekä läsnä- ja poissaolokaudet. Mikäli toimitat todistuksen myöhemmin, voit lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen maria.hemminki(a)seamk.fi tai postilla osoitteeseen: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maria Hemminki, PL 46, 60101 SEINÄJOKI. Huomaathan, että myös opiskelutodistus on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakulomake

 

Opiskelijavalinta

Sinut voidaan hyväksyä SeAMKiin opiskelijaksi, mikäli olet hakukelpoinen ja täytät yllä mainitut valintaperusteet. Päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta tekee Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori.

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen 15.5.2017 mennessä. Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 tulee tehdä 31.5.2017 mennessä. Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Siirron kautta opiskelijaksi hyväksytyn opiskeluoikeus lähtöammattikorkeakoulussa päättyy ja opiskelija siirtyy SeAMKin opiskelijaksi seuraavan lukukauden alkaessa. SeAMK pyytää siirtohaussa valittujen paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden erotodistuksen VAMKista. Siirto-opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä siirron jälkeisenä lukuvuotena ainoastaan lakisääteisistä syistä.

 

Siirtyminen VAMKin rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta toiseen tutkinto-ohjelmaan SeAMKissa niin, ettei tutkintonimike muutu
Muissa tapauksissa noudatetaan SeAMKin yleisiä siirto-opiskelijavalinnan valintaperusteita. SeAMKin kevään 2017 siirtohaun hakukohteet, hakulomake ja hakuohjeet sekä hakeutuminen osoitteessa www.opintopolku.fi/.
Ylös / Up