fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn yhteishaku 7.-21.9.2016/Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon

Voit hakea AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

SeAMKissa ei ole käytössä harkinnanvarainen valinta.

Suomalaisella tutkinnolla hakeva

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse lähettää kopioita koulutodistuksistaan hakuaikana vaan todistuskopiot pyydetään opiskelijaksi hyväksytyiltä. Poikkeuksena tähän ovat suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneet, joiden tulee toimittaa kopio yo-tutkintotodistuksesta ylimmän hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 28.9.2016 klo 15.00 mennessä.

Mikäli tulet hyväksytyksi, sinua pyydetään toimittamaan tutkintotodistuksen kopio hakijapalveluihin viimeistään 9.12.2016 klo 15.00 mennessä. Mikäli kuitenkin valmistut syksyllä 2016, tulee tutkinnon olla valmis ja tutkintotodistuksen kopio olla toimitettuna hakijapalveluihin 30.12.2016 klo 15.00 mennessä.

Ulkomaisella tutkinnolla hakeva

Voit hakea ulkomaisella tutkinnolla, jos se asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Toimita kopio tutkintotodistuksestasi ja sen käännös (auktorisoidun kääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ylimpänä hakutoiveenasi olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 28.9.2016 klo 15.00. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun eli 21.9.2016 mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

Mikäli olet syksyllä 2016 valmistuva EU/ETA-maan kansalainen, tulee sinun lähettää todistuskopio ja käännös viimeistään 30.12.2016 klo 15.00 mennessä, mikäli tulet hyväksytyksi. 

Ylös / Up