Hakuohjeet

Syksyn yhteishaku

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on 7.-21.9.2016. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Korkeakouluihin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa voit hakea korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. 

Voit tutustua yhteishakuun videon avulla.

 

Harkitse tarkoin hakutoiveitasi

Hakulomakkeella ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Vaikka pisteittesi perusteella voisit tulla valituksi useaan koulutukseen, yhteishaussa sinulle tarjotaan kuitenkin korkeintaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Ehdotus perustuu hakutoivejärjestykseesi.

Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos tulet valituksi johonkin hakutoiveeseesi, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Täytä hakemus huolella ja oikein. Kaikki yhteishaussa ilmoitetut opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot tarkistetaan todistuksista, jos sinut hyväksytään SeAMKiin opiskelijaksi.

Päivätoteutus vai monimuotototeutus?

Päivätoteutuksessa opinnot toteutetaan arkisin päiväsaikaan ja opiskelu on yleensä päätoimista. Lähiopetuksen lisäksi päivätoteutuksessa voidaan hyödyntää verkko-opintoja sekä itsenäisesti tai ryhmässä tehtäviä projekteja ja oppimistehtäviä.

Monimuotototeutuksessa opiskelu sisältää sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta voidaan järjestää joko iltaisin ja/tai viikonloppuisin tai intensiivijaksoina päivisin.

Ensikertalaisten kiintiöt

Lainsäädäntö velvoittaa kaikki korkeakoulut varaamaan paikkoja ensikertalaisille eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville vuodesta 2016 alkaen. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden henkilöiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulusta.

SeAMKissa ensikertalaisille varataan syksyn 2016 yhteishaussa 75 % päivätoteutusten ja 60 % monimuotototeutusten hakukohteiden aloituspaikoista. Loput aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ei-ensikertalaisille että ensikertalaisille.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen syksyn 2016 yhteishaussa, jos:

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.


Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Voit muokata hakutoiveitasi hakuaikana Oma Opintopolku-palveluun kirjautumalla tai erillisen linkin kautta. Tallennettuasi hakemuksen saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jossa olevan linkin kautta voit lisätä ja poistaa hakukohteita sekä muuttaa hakukohteiden järjestystä.

Hakea voit enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka asetetaan mieluisuusjärjestykseen. Muistathan, että hakutoiveita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan jälkeen.

Koko hakemustasi voit muokata vain Oma Opintopolku-palvelussa, johon voit kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Tarkemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja sen muokkaamiseen on luettavissa Opintopolusta.

Työkokemus

Syksyn 2016 yhteishaussa työkokemuksesta voi saada pisteitä SeAMKin Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyyden monimuotototeutuksen ja Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutuksen opiskelijavalinnassa. Katso tarkemmat tiedot kummankin hakukohteen valintaperusteista.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haet sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Liitä hakemukseen kopiot todistuksista, joihin hakemuksessasi vetoat.

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt, jos este on jo olemassa hakuaikana, on toimitettava SeAMKiin viimeistään 28.9.2016 klo 15.00. Jätä valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin aiot osallistua. Akuutit tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen. Jos haet myöhemmin samaan tai johonkin muuhun hakukohteeseen, sinun on haettava valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen. Lue lisää erityisjärjestelyistä.

Hakemuksen käsittelymaksu

Jos haet korkeakouluun koulutuksella, joka on muun kuin EU- ja ETA-maan tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukainen, tulee sinun maksaa hakemuksen käsittelymaksu. Maksun suuruus on 100€. Lisätietoja hakemuksen käsittelymaksusta löydät Opintopolusta.

Opintopolku

Opintopolku toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Firefox, Chrome ja Safari.

Ylös / Up