Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakemukseesi. Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä sitä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät. Tutustu pohjakoulutusvaatimuksiin ja valintaperusteisiin huolella jokaisen hakutoiveesi osalta.

Valintojen julkistaminen

Syksyn 2016 yhteishaun tulokset on julkaistu 25.11.2016. Kaikki hakijat näkevät oman opiskelijavalinnan tilanteensa Opintopolusta. Pääset kirjautumaan Oma Opintopolku.fi -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sivun www.opintopolku.fi yläreunassa olevan linkin kautta.

Opetushallitus lähettää myös kaikille hakijoille sähköpostitse tulostiedotteen, jossa on tietoa hakijan sen hetkisestä tilanteesta hänen kaikkien hakukohteidensa osalta. Mikäli et ole antanut lupaa asioinnin hoitamiseen pelkästään sähköisesti, saat tulostiedotteen myös postitse. 

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi, saat Opintopolusta sähköposti-ilmoituksen asiasta.

Muista seurata aktiivisesti Oma Opintopolku -palvelua sekä sähköpostiasi. Muista myös tarkistaa sähköpostin roskapostikansio siltä varalta, että viestit päätyvät sinne. Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä.

Huom. SeAMKin syksyn 2016 hakukohteissa ei ole käytössä varasijamenettelyä, eli opiskelijoita ei hyväksytä varasijoilta. Hakukohteisiin pyritään hyväksymään heti riittävä määrä opiskelijoita huomioiden, että osa opiskelijoiksi hyväksytyistä ilmoittautuu poissaolevaksi, peruu opiskelupaikan tai menettää sen valintaan vaikuttaneiden tietojen tarkistuksen vuoksi.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku -palvelussa 9.12.2016 klo 15.00 mennessä. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.opintopolku.fi sivun yläreunassa olevan linkin kautta.

Mikäli lähetät paperisen opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen huolehdi, että se on perillä 9.12.2016 klo 15.00 mennessä.

Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen. Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät Opintopolku.fi -sivustolta.

Jos otat sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinua ei enää jatkossa katsota ensikertalaiseksi. Lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Huomioithan, että yhden korkeakoulupaikan säännön mukaan voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoja löydät Opintopolku.fi -palvelusta.


Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle 2017 joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja alla.

Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuonna

Ammattikorkeakoululain (325/2015) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan lakisääteisistä syistä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi syy alla mainituin asiakirjoin. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.

Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa SeAMKin Hakijapalveluihin 9.12.2016 klo 15.00 mennessä sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Lakisääteiset syyt poissaololle ja hyväksyttävät dokumentit:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
  • palvelukseenastumismääräys
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla:
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja:
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2017.

Todistuskopiot

 • Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon, sinun ei tarvitse toimittaa mitään todistuskopioita. Näemme tiedot suoraan YTL:stä.
 • Mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista: ammatillinen perustutkinto, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, pelkkä lukion päättötodistus tai ulkomainen tutkinto, sinun tulee toimittaa todistuskopiot. Huom! Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistuskopiota!
 • Pk-yrittäjyyden monimuotototeutukseen hyväksyttyjen tulee koulutodistuskopioiden lisäksi toimittaa työtodistuskopiot. Mikäli olet tällä hetkellä työsuhteessa, tulee sinun pyytää työantajalta väliaikainen työtodistus. Huom! Työsopimus, palkkatodistus, ansioluettelo, työeläkeote tms. ei riitä.

Lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista 9.12.2016 klo 15.00 mennessä SeAMK Hakijapalveluihin sähköisesti sivulla www.seamk.fi/liitteet olevan linkin kautta.

Mikäli kuitenkin valmistut syksyllä 2016 ammatillisesta oppilaitoksesta, tulee tutkinnon olla valmis ja tutkintotodistuksen kopio olla toimitettuna SeAMK Hakijapalveluihin 30.12.2016 klo 15.00 mennessä.

Hakulomakkeella ilmoittamiasi tietoja verrataan todistuskopioihin. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen, kunnes SeAMK on tarkistanut kaikki hakemiseen liittyvät tiedot ja todistukset. Tarkista Oma opintopolku –palvelusta, mitä koulutus- ja työkokemustietoja olet hakulomakkeella ilmoittanut.

SeAMK voi purkaa opiskelijavalinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita määräaikana, opiskelijavalintasi puretaan.

Alkuperäiset todistukset

Ota alkuperäiset todistukset (ei yo-tutkintotodistus) mukaasi ensimmäisenä opiskelupäivänä. Muistathan, että opiskelupaikka on aina ehdollinen, kunnes todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Jos et esitä alkuperäisiä todistuksia annetussa määräajassa, opiskelijavalintasi puretaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös opintojen jo alettua.


Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ei käsittele yhteishaussa hyväksytyksi tulleen hakijan oikaisupyyntöä, jos se koskee hakutoivejärjestyksessä alemmaksi asetettua hakukohdetta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää ammattikorkeakouluun viimeistään 14 päivän kuluttua tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö liitteineen on lähetettävä osoitteella: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, PL 412, 60101 Seinäjoki.

Yhteishaussa opiskelijaksi hyväksytyn muistilista
 • Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa sinulle annettuun määräaikaan mennessä.
 • Ilmoittaudu opiskelijaksi  Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että opintojen aloittamista voi siirtää vain AMK-laissa mainituilla perusteilla (ks. kohta Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun).
 • Lähetä kopiot haussa käyttämistäsi koulutodistuksista sekä mahdollisista työtodistuksista hakijapalveluihin osoitteella:
  SeAMK Hakijapalvelut
  PL 46
  60101 SEINÄJOKI
  (käyntiosoite Kampusranta 11, Frami F, 2. krs, Seinäjoki)
 • Tutustu opintojen aloittamista koskeviin tietoihin osoitteessa: www.seamk.fi/uusiopiskelija
 • Varmista opintojen alkamisaika ja ole paikalla aloituspäivänä.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä Hakijapalveluihimme
  hakijapalvelut(a)seamk.fi
  puh: 020 124 5501 (puhelinpalveluaika ma-pe klo 12.00-15.00)
 • - See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-173-942015/Opiskelijavalinnat#sthash.Pap8Hjua.dpuf
 • Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa sinulle annettuun määräaikaan mennessä.
 • Ilmoittaudu opiskelijaksi  Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että opintojen aloittamista voi siirtää vain AMK-laissa mainituilla perusteilla (ks. kohta Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun).
 • Lähetä kopiot haussa käyttämistäsi koulutodistuksista sekä mahdollisista työtodistuksista hakijapalveluihin osoitteella:
  SeAMK Hakijapalvelut
  PL 46
  60101 SEINÄJOKI
  (käyntiosoite Kampusranta 11, Frami F, 2. krs, Seinäjoki)
 • Tutustu opintojen aloittamista koskeviin tietoihin osoitteessa: www.seamk.fi/uusiopiskelija
 • Varmista opintojen alkamisaika ja ole paikalla aloituspäivänä.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä Hakijapalveluihimme
  hakijapalvelut(a)seamk.fi
  puh: 020 124 5501 (puhelinpalveluaika ma-pe klo 12.00-15.00)
 • - See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-173-942015/Opiskelijavalinnat#sthash.Pap8Hjua.dpuf
  1. Vastaanota opiskelupaikkasi Oma opintopolku –palvelussa 9.12.2016 klo 15.00 mennessä.
  2. Ilmoittaudu opiskelijaksi Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Huomaathan, että opintojen aloittamista voi siirtää vain AMK-laissa mainituilla perusteilla (ks. kohta Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun).
  3. Toimita kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista SeAMK hakijapalveluihin (kts. kohta Todistuskopiot)
  4. Tutustu opintojen aloittamista koskeviin tietoihin SeAMKin verkkosivuilla www.seamk.fi/uusiopiskelija
  5. Ota alkuperäiset todistukset mukaasi aloituspäivänä.
  6. Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijavalinnasta, ota yhteyttä SeAMK hakijapalveluihin: hakijapalvelut(a)seamk.fi
   puh: 020 124 5501

  Ylös / Up