Esteettömyys ja erityisjärjestelyt valintakokeessa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

Erityisjärjestelyt sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeessa

Mikäli haet erityisjärjestelyjä sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen, tulee sinun toimittaa erityisjärjestelyhakemus viimeistään 23.9.2016 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja ja hakemuslomake osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/ > Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyt varsinaisessa valintakokeessa

Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä minkä tahansa alan varsinaisessa valintakokeessa, tulee sinun tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä perustelut erityisjärjestelyiden hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista joihin vetoat (esim. lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto vamman tai sairauden laadusta).

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus liitteineen tulee toimittaa SeAMKin hakijapalveluihin 28.9.2016 klo 15.00 mennessä.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä SeAMKin hakijapalveluihin. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

Lisäaikaa voidaan myöntää hakemuksesta seuraavissa tapauksissa:

  • Hakija esittää hakemuksensa liitteenä kopion ylioppilastutkintolautakunnanpäätöksestä, jolla hänelle on myönnetty ylioppilaskirjoituksissa lisäaikaa vähintään kaksi tuntia.
  • Hakija esittää hakemuksensa liitteinä tarvittavan lausunnon lukihäiriöstä. Lukihäiriölausunnon antajan tulee olla lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti tai muu lukiasiantuntija (esimerkiksi lukihäiriöön perehtynyt lääkäri). Lausunto voi olla hankittu peruskoulun 9. luokalla tai sen jälkeen. Erikoislääkärinlausunnon lausunnonantajan tulee olla lastenneurologi, neurologi tai foniatri. Lausunnon tulee olla peruskoulun suorittamisen jälkeen hankittu.
  • Hakija esittää hakemuksensa liitteenä lääkärintodistuksen sellaisesta sairaudesta tai vammasta, joka on perusteena lisäajan myöntämiselle.

    Jos lisäaikaa koskeva hakemus hyväksytään, hakijan koeaikaa valintakokeessa jatketaan enintään 20 minuuttia/koetunti.
Ylös / Up