fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn yhteishaku 7.-21.9.2016/Valintaperusteet/Liiketalouden AMK-tutkinnon valintaperusteet

Liiketalouden AMK-tutkinnon valintaperusteet

​Tällä sivulla esitetyt valintaperusteet koskevat seuraavia SeAMKin hakukohteita:

 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus, Kauhajoki
VALINTAPERUSTEET
 • Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutusMiten opiskelijat valitaan?

  Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteessa Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavan pisteytyksen perusteella (valintatapa 1).

  Aloituspaikkoja on yhteensä 20. Ensikertalaisille varataan 60 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 40 % aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  • Valintakoe max. 70 p. (min. 28 p.)

  Valintakoe

  Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe järjestetään Seinäjoella 31.10. ja 1.11.2016 yksipäiväisenä / hakija.

  Tietoa valintakokeesta

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu koulutuksen sisältöön

 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus, KauhajokiMiten opiskelijat valitaan?

  Valintaperusteet

  Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakukohteessa Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta ja työkokemuksesta muodostuvan pisteytyksen perusteella (valintatapa 3).

  Aloituspaikkoja on 20. Ensikertalaisille varataan 60 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 40 % aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  • Valintakoe max. 70 p. (min. 28 p.)
  • Työkokemus max. 30 p.

  Valintakoe

  Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka on nähtävissä SeAMKin www-sivuilla 30.9.-2.11.2016. Valintakoe järjestetään Seinäjoella 2.11.2016.

  Tietoa valintakokeesta.

  Työkokemus

  Voit saada opiskelijavalinnassa työkokemuksesta pisteitä. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka kertyy viimeistään 31.12.2016 mennessä. Työkokemus voi olla miltä alalta vain eli ns. yleistä työkokemusta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua tai työssäoppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

  Työkokemus tulee ilmoittaa hakulomakkeella kuukausina (ei vuosina). Työkokemusta ei voi pyöristää ylöspäin. Jos sinulla on työkokemusta 20 kk 2 viikkoa, merkitse työkokemukseksi 20 kk. Jos työkokemuksesi on osa-aikaista, tulee osa-aikatyö muuttaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Työtodistuskopiot tulee lähettää opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä 9.12.2016 klo 15.00 mennessä. Työsopimus, palkkatodistus tai ansioluettelo ei riitä. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön osalta työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

  Mikäli työtodistus on kirjoitettu jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on työtodistuksesta toimitettava virallisen kielenkääntäjän jollain em. kielellä tekemä käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

  Alkuperäiset työtodistukset tulee esittää opintojen alkaessa.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. työkokemuspisteet
  3. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulu- ja työtodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu koulutuksen sisältöön
Ylös / Up