fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn yhteishaku 7.-21.9.2016/Valintaperusteet/Luonnonvara-alan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Luonnonvara-alan AMK-tutkinnon valintaperusteet

SeAMK käyttää hakukohteen Agrologi (AMK), monimuotototeutuksen opiskelijavalinnassa valintatapaa 1.  Aloituspaikkoja on 25.

Ensikertalaisille varataan 60 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 40 % aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Opiskelijavalinta

Valintatapa 1

  • Valinta tehdään pelkän valintakokeen (max. 70 p.) perusteella

  • Aloituspaikkoja 25

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe järjestetään 27.10.2016.

Tietoa valintakokeesta

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

  1. Valintakoepisteet
  2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

- See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-163-642016/Valintaperusteet/Kulttuurialan-AMK-tutkinnon-valintaperusteet#sthash.7Kv3fKXX.dpuf

Opiskelijavalinnan ehdollisuus

Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.
​​

Ylös / Up