fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn yhteishaku 7.-21.9.2016/Valintaperusteet/Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Tällä sivulla esitetyt valintaperusteet koskevat SeAMKin hakukohteita:

 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Ensikertalaisille varataan 85 % hakukohteen aloituspaikoista. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta. - See more at: http://internet.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Kevaan-yhteishaku-163-642016/Valintaperusteet/Matkailu--ja-ravitsemisalan-AMK-tutkinnon-valintaperusteet?version=3#sthash.NDGRs6JD.dpuf

 

Ensikertalaisille varataan 75 % päivätoteutusten ja 60 % monimuotototeutusten AMK-hakukohteiden aloituspaikoista. Loput aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ei-ensikertalaisille että ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

Esivalintakoe

Kaikki hakijat voivat osallistua valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Koe järjestetään 11.10.2016. Esivalintakokeen perusteella SeAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita hakukohteen aloituspaikkoihin nähden. SeAMK lähettää varsinaisen valintakokeen kutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja esivalintakokeesta osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Lisätietoja esivalintakokeesta osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/ - See more at: http://infoweb.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn-yhteishaku-7-2192016/Valintakokeet?siteid=44#sthash.EtFxm9hB.dpuf
Lisätietoja esivalintakokeesta osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/ - See more at: http://infoweb.seamk.fi/fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn-yhteishaku-7-2192016/Valintakokeet?siteid=44#sthash.EtFxm9hB.dpuf

 

Opiskelijavalinta

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakokeen (max. 70 pistettä) perusteella.

  Varsinainen valintakoe ja aloituspaikat

   Hakukohde Varsinainen valintakoe  Aloituspaikat
  Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 3.11.2016
  20
  Sosionomi (AMK), päivätoteutus 31.10. ja 1.11.2016
  20
  Sosionomi (AMK), monimuotototeutus   2.-3.11.2016
  20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 31.10. ja 1.11.2016
  20

  Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

  Tietoa varsinaisesta valintakokeesta

   

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Terveydelliset vaatimukset

  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

  Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Ylös / Up