fi/Koulutus/Hakeminen/Syksyn yhteishaku 7.-21.9.2016/Valintaperusteet/Tekniikan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Tekniikan AMK-tutkinnon valintaperusteet

Tällä sivulla on esitelty SeAMKin syksyn 2016 yhteishaussa mukana olevien seuraavien hakukohteiden valintaperusteet:
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus, Jyväskylä
VALINTAPERUSTEET
 • Insinööri (AMK), monimuotototeutusBio- ja elintarviketekniikka

  SeAMKin Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan monimuotototeutuksen opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavan pisteytyksen perusteella (valintatapa 1). 

  Aloituspaikkoja on 25. Ensikertalaisille varataan 60 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 40 % aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  • Valintakoe 70 pistettä (min. 15 pistettä)

  Valintakoe

  SeAMKin Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan monimuotototeutuksen valintakoe järjestetään 28.10.2016. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Tietoa valintakokeesta

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

   

  Tutustu koulutuksen sisältöön

   

 • Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutusRakennustekniikka, Jyväskylä

  SeAMKin hakukohteeseen Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus opiskelijat valitaan valintakokeesta ja rakennusalan työkokemuksesta saatavan pisteytyksen perusteella (valintatapa 3).  

  Aloituspaikkoja on 20. Ensikertalaisille varataan 60 % hakukohteen aloituspaikoista. Loput 40 % aloituspaikoista ovat tarjolla kaikille hakijoille, sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä löydät Opintopolku.fi -palvelusta.

  Valintapisteet

  • Valintakoe 70 pistettä (min. 15 p.)
  • Rakennusalan työkokemus 30 pistettä

  Valintakoe

  SeAMKin rakennusmestari (AMK) monimuotototeutuksen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. SeAMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 27.10.2016.

  Tietoa valintakokeesta

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoepisteet
  2. Työkokemuspisteet
  3. Hakutoivejärjestys

  Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, SeAMK valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

  Rakennusalan työkokemus

  Voit saada opiskelijavalinnassa pisteitä rakennusalan työkokemuksesta. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen tulee olla hankittu vähintään 18-vuotiaana ja hakuajan päättymiseen mennessä. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lueta rakennusalan työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Yritystoiminnasta tulee lisäksi esittää yritysrekisteriote, josta käy ilmi yrityksen toimiala.

  Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua tai työssäoppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

  Rakennusalan työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Työkokemusta ei voi pyöristää ylöspäin. Jos työkokemuksesi on osa-aikaista, tulee sinun muuntaa se kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Osa-aikatyönä tehtyjen tuntien määrä on käytävä ilmi työtodistuksesta.

  Rakennusalan työkokemuksen määrä on osoitettava työtodistuksin. Työsopimus, palkkatodistus tai ansioluettelo ei riitä. Työtodistuskopiot tulee lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 28.9.2016 klo 15.00 mennessä. Jos työtodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, on lisäksi toimitettava toimitettava käännös todistuksesta. Käännöksen tulee olla virallisen kielenkääntäjän tekemä, ja siinä on oltava kääntäjän allekirjoitus ja leima. Myöhässä saapuneita työtodistuksia ei huomioida. Mikäli et toimita työtodistuskopioita määräajassa, poistetaan rakennusalan työkokemuskuukaudet hakulomakkeeltasi. Jos hakulomakkeella ilmoitettu työkokemus poikkeaa työtodistuskopioiden tiedoista, on ammattikorkeakoululla oikeus muuttaa työkokemuskuukausien määrää.

  Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa.

  Opiskelijavalinnan ehdollisuus

  Opiskelijaksi hyväksytyn on toimitettava kopiot yhteishaussa käyttämistään koulutodistuksista opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Opiskelijavalinta on aina ehdollinen siihen saakka kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut kaikki hakemiseen ja opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot ja todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos todistuskopioita tai alkuperäisiä todistuksia ei toimiteta annetussa määräajassa tai jos opiskelijaksi hyväksytty on antanut itsestään virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Opiskelupaikka voidaan purkaa myös jo opintojen alettua.

  Tutustu koulutuksen sisältöön

Ylös / Up