fi/Koulutus/Kansainvälisyys opinnoissa/Englanninkieliset ohjelmat

Englanninkieliset ohjelmat

Liiketalouden alalla tarjotaan englanninkielinen AMK-tutkintoon johtava Degree Programme in International Business (BBA). Sen tavoitteena on kouluttaa kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita liiketoiminnan ammattilaisia. Lisäksi tarjolla on ylempään AMK-tutkintoon johtava master-tason koulutus Degree Programme in International Business Management (MBA) .

Sosiaali- ja terveysalalla on englanninkielinen AMK-tutkinnon johtava Degree Programme in Nursing (RN). Koulutuksesta valmistuu hoitotyön asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia myös monikulttuurisissa hoitoympäristöissä.

Nostolinkki_mies_nainen.jpg

Kansainvälisyys opiskelijaryhmissä tuo lisäarvoa ja syvyyttä opintoihin. Kaikki SeAMKin vieraskieliset koulutukset ovatkin tarkoitettu sekä suomalaisille että ulkomaisille hakijoille.

Tämän lisäksi tarjolla on useita noin lukukauden mittaisia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia

eri aloilla. SeAMKissa on myös laaja valikoima vieraan kielen ja kulttuurin opintoja. Vieraskielistä koulutusta SeAMKissa on vuosittain noin 1200 opintopisteen verran SeAMKin suomalaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille.

Ylös / Up