Kaksoistutkinnot

7taivas_opetus_310x180.png

SeAMKilla on ulkomaalaisten korkeakoulujen kanssa sopimuksia, joiden puittessa opiskelijat voivat opiskella ko. vaihtokorkeakoulussa vuoden. Tämän lisäksi opiskelija tekee yhteisen opinnäytetyön molempiin korkeakouluihin. Lopputulemana opiskelija saa kummastakin korkeakoulusta tutkintotodistuksen.

Opetus kaksoistutkinnon vaihtokorkeakouluissa on pääsääntöisesti englanniksi, mutta käytännössä tarvitaan myös vaihtomaan kielen osaamista.

Vastaavasti näistä yhteistyökorkeakouluista opiskelijat voivat tehdä kaksoistutkinnon SeAMKissa. Heidän opetuskielensä on englanti, mutta heille järjestetään SeAMKissa myös suomen kielen opintoja.

Kaksoistutkintosopimuksia on neljäntoista korkeakoulun kanssa liiketalouden ja tekniikan aloilla. Kaksoistutkinto-opiskelijoita SeAMKissa on vuosittain noin 80.

 

Lisätietoja kaksoistutkinnoista (in English)

 

Ylös / Up