Englanti

Englannin opinnot


Ammattikorkeakoulusta valmistuneella tulee olla sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Useimmille opiskelijoille tämä kieli on englanti.

Englannin opintojen ydinteemoja ovat:
 • itsestä ja koulutuksesta kertominen,
 • työnhakuprosessi, CV:n laatiminen
 • työkokemuksesta kertominen
 • keskeisimmät työpaikkatilanteet
 • oman alan sanaston ymmärtäminen ja taito käyttää sitä puheessa ja kirjoituksessa
 • neuvominen ja ohjeiden antaminen kasvokkain ja puhelimitse
 • peruskirjeet ja sähköpostiviestit
 • yritys- ja tuote-esittely, epäviralliset neuvottelut, raportointi
 • asiakkaan kohtaaminen
 • kansainvälisyys
 • Suomesta kertominen
 • kulttuurien välinen viestintä
Opiskelijoiden oletetaan hallitsevan kielen keskeiset rakenteet tullessaan ammattikorkeakouluun. Mikäli rakenteiden hallinnassa on merkittäviä puutteita, tulee opiskelijan osallistua ammattikorkeakoulun valmentaviin opintoihin tai hankkia puuttuvat taidot muulla tavoin (esim. kansalaisopistojen kursseilla).
Ylös / Up