fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi (AMK)/Agrologi (AMK), monimuotototeutus

Agrologi (AMK), monimuotototeutus

Opiskelu töiden ohessa

Monimuoto-opinnoissa etäopiskelulla ja itsenäisellä työskentelyllä on suuri merkitys. Etäviikkojen aikana agrologiopiskelija tekee itsenäisesti erilaisia harjoitustöitä. Käytössämme on sähköinen oppimisympäristä Moodle, jonka avulla voi rytmittää opintojaan oman aikataulun mukaan etäviikkoina. Lähiviikkoina opiskellaan keskeiset asiat kyseisestä aiheesta. Tällä hetkellä lähiopintoja Ilmajoella on noin kerran kuukaudessa, viikko kerrallaan. Osa lähiviikon opinnoista voi olla myös Seinäjoella, riippuen opiskeltavasta aineesta. Tietyt opintojaksot opiskellaan yhdessä bio- ja elintarvikeinsinööri- ja restonomiopiskelijoiden kanssa. Näin saadaan käsitys koko ruokaketjusta.

Agrologiopintoihin kuuluu kaksi erilaista harjoittelua: maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu. Harjoittelujen kautta opiskelija saa käytännön kokemusta ja oppii soveltamaan teoriatietoa käytäntöön.

Opintojen alkuvaiheessa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa voidaan ottaa huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen ja opinnot.

Hakeminen

Agrologikoulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Seuraavan monimuotototeutuksen hakuaika on lisähaussa 28.11. - 2.12.2016.

 

Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
240 op, 4 vuotta

HAKUAIKA
Lisähaku 28.11. - 2.12.2016

ALOITUSPAIKAT
Monimuotokoulutus, lisähaku: 10

VALINTAKOE
Lisähaku: 7.12.2016

OPINTOJEN ALOITUS
Tammikuu 2017

 

Ohjeet hakemiseen

 

Lisätietoja

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

Anu Katila
anu.katila(a)seamk.fi
puh. 040 830 2430

Ylös / Up