fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Degree Programme in Nursing

Degree Programme in Nursing

Degree Programme in Nursing vastaa sisällöltään suomenkielistä sairaanhoitaja (AMK) -koulutusta. Koulutus täyttää EU-maissa vaadittavat ammatin direktiivit, mikä mahdollistaa tutkinnon vertailtavuuden ja työskentelyn sairaanhoitajana EU-maissa.

Katso lisää tutkinto-ohjelman englanninkieliseltä esittelysivulta.

Opiskele kansainväliseksi sairaanhoitajaksi

Opiskelet sairaanhoitajaksi koulutuksessa, jossa kehityt hoitotyön asiantuntijaksi monikulttuurisessa ryhmässä. Opetukieli on englanti!

Sairaanhoitajan opinnot sisältävät lähtökohdat ihmisen ja hänen läheistensä sekä elinympäristön eettisesti ja kulttuurisesti kestävään kohtaamiseen ja terveyden edistämiseen. Opit tutkittuun tietoon perustuvien eri-ikäisten ihmisten sairaanhoidon, kuntouksen, omahoidon tukemisen sekä ohjaamisen sisällöt kotona, vastaanotoilla, poliklinikoilla, osastoilla sekä erilaisissa toimenpideyksiköissä.

Sairaanhoitajan ammattiin kasvaminen

Kehität laaja-alaista hoitotyön asiantuntijuutta tekemällä projekteja ja opinnäytetyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opit työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä osallistumalla monialaisiin projektiopintoihin. Opinnoissa osan voit suorittaa ulkomailla kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa.

Lähiopetus on esimerkiksi simuloituja oppimistilanteita, erilaisia harjoituksia, seminaareja, opintokäyntejä sekä asiantuntijaluentoja. Itsenäinen opiskelu tapahtuu yksikö- ja ryhmä- tai virtuaaliopintoina. Harjoittelupaikkoja ovat sairaalat, terveyskeskukset, pienkodit, sosiaali- ja koulutoimet, kotihoito ja järjestöt.

Haku englanninkieliseen sairaanhoitajakoulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen kevään 2017 ensimmäisenä hakuaikana 10. - 25.1.2017. Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintaperusteet

 

Lisätietoja

Kansainvälisyyskoordinaattori
Tiina Ojanperä
tiina.ojanpera(a)seamk.fi
puh.020 124 5192

Koulutuspäällikkö
Raija Palo
raija.palo(a)seamk.fi
puh.020 124 5181

Lyhyesti

Bachelor of Health Care, Nursing

Sairaanhoitaja (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

HAKUAIKA
10. - 25.1.2017

VALINTAKOE
18.4.2017

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Koskenalan toimipiste,
Koskenalantie 17
60220 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up