fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeuttikoulutus tarjoaa monipuolista osaamista fysioterapeutin töihin.

Opiskelun sisältö

Fysioterapeutti (AMK) tukee ja edistää yksilöiden ja ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Opintojen aikana opit tuntemaan lapsen ja nuoren kehitysvaiheita sekä kehityksen häiriöitä. Osaat käyttää fysioterapian menetelmiä ennaltaehkäisemään toimintakyvyn alenemista sekä korjaamaan toimintakyvyn ja liikkumisen häiriöitä. Tunnistat ikääntymisen ja sairauksien tuomia muutoksia sekä niiden vaikutuksia ihmisen elämään.

Opiskelutapa

Koulutus toteutuu ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Oppimisen lähtökohtana ovat työelämän tilanteet. Koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia siinä muodossa, jossa ne tulevat esiin käytännön työssä. Opiskeltavat teemat liittyvät kiinteästi käytännöstä nouseviin asioihin ja työssä tarvittaviin osaamisalueisiin.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu kuuluu kiinteänä osana opintokokonaisuuksiin. Se tapahtuu ohjatusti, 5-7 viikon jaksoissa sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioissa sekä oppilaitoksessa toteutettavina harjoittelutunteina. Voit suorittaa osan harjoittelusta myös ulkomailla. Opinnäytetyölläsi lisäät fysioterapian tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi.

 

Fysioterapeuttina työelämässä

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan/kuntoutujan ja hoidosta vastaavan lääkärin/työryhmän kanssa. Fysioterapeutti on oman alansa asiantuntija esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yksityisissä fysioterapia-alan laitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, vanhainkodeissa, liikuntatoimessa tai projekteissa. 

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Hakuohjeet  Valintakokeet 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png 

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila(a)seamk.fi
puh. 020 124 5210

Koulutuspäällikkö
Tarja Svahn
tarja.svahn(a)seamk.fi
puh.020 124 5174

 

Lyhyesti

Fysioterapeutti (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

ALOITUSPAIKAT
Päiväkoulutus: 30

HAKUAIKA

15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe
27.4.2017 (kaikki hakijat)

Valintakoe
5. - 7.6.2017 (yksipäiväisenä / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Koskenalan toimipiste,
Koskenalantie 17
60220 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up