Geronomi (AMK)

Vanhustyön osaajia tarvitaan. Haluatko tuottaa vanhuksille palveluita ja kehittää niitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin?Opiskelun sisältö

Geronomi (AMK) -opinnoissa perehdyt monipuolisesti eri vanhustyön osa-alueisiin. Perehdyt vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyviin ilmiöihin, vanhustyön menetelmiin, vanhusten palvelutarpeiden arviointiin sekä vanhuspalvelujen laadunarviointiin, johtamiseen ja kehittämiseen. Opiskelet myös vanhustyössä käytettäviä hoitotyön ja sosiaalityön menetelmiä. Koulutus antaa laaja-alaista osaamista sosiaali- ja terveysalan eri vanhuspalveluihin.


Opiskelutapa

Teoriaopinnot sisältävät luentoja, ryhmäopiskelua, aktiivista tiedonhakua, tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia tehtäviä ja niihin liittyviä seminaareja sekä itsenäistä opiskelua ja opintokäyntejä. Lisäksi tutkintoon sisältyy harjoittelua 75 opintopisteen verran (noin 12 kuukautta). Viimeinen lukuvuosi käsittää vanhustyön hallinnon ja laadun kehittämisen teoriaopintoja sekä harjoittelua.

Geronomi (AMK) -monimuotokoulutuksessa lähiopetusta on noin viikko kuukaudessa syys- ja kevätlukukausien aikana.

Geronomina työelämässä

Geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija. Geronomina edistät vanhusten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta. Lisäksi toteutat, ohjaat ja kehität laadukkaita vanhuspalveluja.

Seinäjoelta valmistuneet geronomit ovat sijoittuneet työmarkkinoilla hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tehtävänimikkeitä ovat mm. ohjaaja, hoitaja, vastaava ohjaaja, vastuuhenkilö, projektityöntekijä, demetiakoordinaattori, geronomi , sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, palvelupäällikkö, kehittämispäällikkö ja vanhustyönjohtaja.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa. Kevään 2017 yhteishaussa on haettavana geronomin päiväkoulutus 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintakokeet

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png  

 

Lisätietoja

Opintotoimisto
Opintosihteeri
Marjo Ahonniska
marjo.ahonniska(a)seamk.fi
puh. 020 124 5100

Opinto-ohjaaja
Katriina Honkala
katriina.honkala(a)seamk.fi
puh. 020 124 5108

Koulutuspäällikkö
Päivi Rinne
paivi.rinne(a)seamk.fi
puh. 020 124 5122

Lyhyesti

Geronomi (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

ALOITUSPAIKAT
Päivätoteutus: 20

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe 
27.4.2017 (kaikki hakijat)

Valintakoe
5. - 6.6.2017 (yksipäiväisenä / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

Monimuotototeutus
Geronomiksi voi opiskella myös monimuotokoulutuksessa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta.
> Lue lisää
SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Keskuskadun toimipiste
Keskuskatu 32 E,
60100 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up