Automaatiotekniikan monimuotototeutus

Opiskelu töiden ohessa

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa opit suunnittelemaan automaattisia koneita ja tuotantolinjoja. Automaatioinsinöörille avautuu yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. 

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltana ja perjantaina sekä 

joka toinen lauantai. Opiskelijoilla on käytössään huippuluokan laboratoriot ja opetuksessa voidaan käyttää myös verkko-opetusmenetelmiä. Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen
Aikaisempia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja voidaan lukea hyväksi soveltuvin osin. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä (max 70) voidakseen tulla valituksi. SeAMK hyväksyy myös toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun aikuisten tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen valintakoetuloksen, mikäli koulutus kuuluu samaan valintakoeryhmään.
 
Aikuisopintoihin hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava monimuotototeutuksen hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Aikaisempia valintakokeitaLyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
240 op / 4 vuotta

ALOITUSPAIKAT
-

HAKUAIKA
Ei hakua keväällä 2016 

VALINTAKOE

OPINTOJEN ALOITUS

Lisätietoja

OPINTO-OHJAAJAT
Opinto-ohjaajat.tekniikka(a)seamk.fi

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Hannu Reinilä
hannu.reinila(a)seamk.fi
puh. 040 830 4160

Ylös / Up