Kone- ja tuotantotekniikka

Koneet ihmistä varten! Suunnittele, valmista ja testaa!

Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita niin kotimaisille markkinoille kuin vientiinkin. Koneinsinööri hallitsee teollisuuden tuotantoprosessit sekä tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Alan tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Myös työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Kone- ja tuotantotekniikkaan voi suuntautua Konetekniikan päivä- ja monimuotokoulutuksissa.

Kone- ja tuotantotekniikan opinnot

Ammattiopinnoissa perehdyt mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun, materiaalitekniikkaan ja yritystoimintaan. Opit tuntemaan metallien ominaisuuksia ja konepajateollisuuden käyttämiä valmistusmenetelmiä, koneita ja työvälineitä. Tuotantotekniikassa hankit tiedot tuotantojärjestelmistä ja niiden ohjaamisesta. Voit valita automaatiojärjestelmien suunnittelua, tuotannon simulointia, laajempia materiaaliopintoja tai tuotantojärjestelmien mekaniikkaa. Laboratorioissa tutustut tuotantojärjestelmien ohjaukseen, erilaisiin valmistusmenetelmiin sekä robotiikkaan. Saat syventää opintojasi kiinnostuksesi mukaan automaatiojärjestelmiin, materiaalisuunnitteluun tai tekniseen mekaniikkaan.

Miten opiskelet?

Teorian lisäksi pääset tekemään käytännön harjoituksia uudenkarheassa konetekniikan laboratoriossa. Opintoihisi kuuluu työharjoittelu sekä projektiopintoja, joissa pääset soveltamaan tietojasi ja taitojasi käytännön haasteellisissa tehtävissä.

Missä opiskelet?

Opiskelu tapahtuu moderneissa Framin yhteydessä olevissa tiloissa. Konetekniikan laboratoriotilat on varustettu teollisen mittakaavan huippuluokan koneilla ja laitteilla.

Millaisiin töihin?

Saat valmiudet toimia valmistavan konepajateollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin. Voit työskennellä myös insinööritoimistoissa tai perustaa oman yrityksen. Tehtävänimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi suunnitteluinsinööri, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, hankintainsinööri, myynti-insinööri, after sales -insinööri, kunnossapitoinsinööri, menetelmäinsinööri, projekti-insinööri ja valmistuspäällikkö.

Haku insinööriopintoihin

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi

Hakuohjeet Valintakokeet Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png


Lisätietoja

OPINTO-OHJAAJAT
Opinto-ohjaajat.tekniikka(a)seamk.fi

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Jukka Pajula
jukka.pajula(a)seamk.fi
040 830 2396
Lyhyesti

Insinööri (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
240 op, 4 vuotta

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
Päiväkoulutus 1.6.2017
Huom! Ennakkoaineisto

Monimuotokoulutus 30.5.2017

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

Ylös / Up