Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan insinööreistä pulaa teknologiateollisuudessa ja tietotekniikka-alalla!


 Ohjelmistotekniikan insinöörit työskentelevät yleensä tietotekniikka-alan yrityksissä tai elektroniikkateollisuuden tuotekehityksessä. Usein ohjelmistoinsinöörit sijoittuvat myös muuhun teollisuuteen, kuten kone- ja metalliteollisuusuuteen. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi ohjelmisto- tai järjestelmäsuunnittelu, tietoverkkojen suunnittelu ja ylläpito. Monet ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksen saaneet sijoittuvat myös myynti- ja asiakastukitehtäviin.
 
Ohjelmistosuunnittelijan tehtävä on haastava ja se vaatii ymmärrystä ohjelmoinnin ohella myös matematiikasta, luonnontieteistä ja sähkötekniikasta. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opetetaan ohjelmistotekniikan opiskelijoille myös sulautettujen järjestelmien ohjelmointia ja automaatiotekniikkaa. Näiden lisäksi ohjelmistotekniikan ammattiaineissa perehdytään laajasti tietotekniikan eri osa-alueisiin:
  
 - Ohjelmoinnin perusteet
 - Olio-ohjelmointi ja oliosuunnittelu
 - Ohjelmistotuotanto
 - Internet-ohjelmointi
 - Tietokannat, sovelluskehitys ja palvelinohjelmointi (Java- ja .NET-ympäristössä)
 - Peliohjelmoinnin ja tietokonegrafiikan perusteet
 - Mobiiliohjelmointi (Android ja Windows Phone)
 - Paikannusteknologiat (GPS, Galileo) 

Ohjelmistokehitystä tehdään muun muassa .NET-, Java- ja mobiiliympäristöissä. Ohjelmointikielinä ovat C#, C/C++ sekä Java. Tekniikan yksikön virtuaalilaboratorio (CAVE)   tarjoaa haasteita grafiikkaohjelmoinnista, 3D-mallintamisesta tai matematiikasta kiinnostuneille.
 
Ohjelmistotekniikan opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeita on tehty mm. seuraavilta aloilta:
 
- Virtuaaliteknologia (CAVE)
 - Paikannusteknologiat
 - Langattomat anturiverkot
 

Lisätietoja: 

OPINTO-OHJAAJAT
opinto-ohjaajat.tekniikka(a)seamk.fi

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Niko Ristimäki
niko.ristimaki(a)seamk.fi 
puh. 040 830 2375
Ylös / Up