Tietoverkkotekniikka

Uusi käytännönläheinen suuntautuminen

Nykyään kaikki yritykset ja organisaatiot ovat riippuvaisia tietoverkoista. Tietoverkkojen suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin tarvitaan jatkuvasti työntekijöitä, joilla on vankka tekninen koulutus.
 
Tietoverkkojen asiantuntijana työskentelet esimerkiksi tietoliikenne-, ohjelmisto- tai elektroniikkateollisuudessa tai tietoverkkopalveluita tarjoavissa yrityksissä. Tietoverkkotekniikan osaamista tarvitaan myös muilla teollisuuden aloilla. Tietoverkkoinsinöörejä tarvitsevat myös teletoimintaa harjoittavat operaattorit ja yritysten tietohallinto.
 
Tietoverkkotekniikan opiskelu on käytännönläheistä. Harjoituksissa lähdetään verkon suunnittelusta ja edetään verkon käytännön toteutukseen sekä konfigurointiin. Langattomat järjestelmät, mobiiliteknologiat, tietoturva ja muut uudet teknologiat tulevat opinnoissa tutuksi.
 
Tietoverkkotekniikan suuntaavat opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:
 • Tietoliikennetekniikan perusteet 
• Cisco Network Academy 
• Langattomat verkot 
• Tietoturva 
• Tietokoneverkot 
• Linux-palvelimet 
• Microsoft-palvelimet 

Lisätietoja

OPINTO-OHJAAJAT
opinto-ohjaajat.tekniikka(a)seamk.fi
 
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Niko Ristimäki
niko.ristimaki(a)seamk.fi 
puh. 040 830 2375
Ylös / Up