fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituottaja (AMK)

Tee kulttuurista bisnestä! Suomi elää innovaatioista.

Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat laaja-alaisia osaajia luovan talouden erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Tule opiskelemaan kulttuurituottajaksi ja ole tulevaisuuden tekijä.


Opiskelu kulttuurituottajaksi

Opintojen alussa keskityt yhteisiin aineisiin, joita ovat projektinhallinta, ryhmätyötaidot ja tuottamisen perusteet. Opiskelun punaisena lankana on heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen. Ammatillisilla opinnoilla sekä työharjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys. Osa näistä opinnoista on kaikille yhteisiä ja osa vaihtoehtoisia opintoja.


Tuotantojen tekeminen

Kartutat ammattitaitoasi työskennellen projekteissa, joissa on vahva kytkös työelämään ja bisnekseen. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi tapahtumatuottamisessa, mediatuottamisessa tai visuaalisessa tuottamisessa. Projekteissa työskentelet ammattimaisesti tiimeissä ja tilanteen mukaan saat myös henkilökohtaista ohjausta. Opiskelun aikana sinulla on turvallisen ja inspiroivan ympäristön mahdollisuudet kokeilla ja testata ideoitasi.


Töissä tuottajana

Tuottajana asiantuntemustasi tarvitaan kulttuuripalvelujen ja -tuotantojen ideoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa, teknisessä tuottamisessa, markkinoinnissa, arvioinnissa sekä johtamisessa ja kaupallistamisessa. Tuottajana ymmärrät asiakkaan tarpeet ja haet luovia ratkaisuja huomisen ongelmiin. Kulttuurialalla ei tunneta päästökiintiöitä!

 

Kulttuurituottajien tyot.jpg


Hakeminen kulttuurituottajan koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintakokeet

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png  

 


Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Esa Leikkari 
esa.leikkari(a)seamk.fi 
puh. 040 830 4270 
Lyhyesti

Kulttuurituottaja (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
240 op, 4 vuotta

ALOITUSPAIKAT
40

HAKUAIKA
Päiväkoulutus
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
5.6. ja 7. - 8.6.2017
(yksipäiväisenä / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017


 

 

 

 

Opiskelijan kertomaa
Projekteja tekemällä ala tutuksi

Projekteja tekemällä ala tutuksi

Kulttuurituottajaopiskelija Ida Immonen muutti Seinäjoelle pääkaupunkiseudun sykkeestä. Opinnot koostuvat projektimaisista tuotannoista, joita toteutetaan ryhmissä. Idan mielestä toimintapa on hyvä, sillä käytännöntaidoille riittää kysyntää työelämässä.

 

   

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Käyntiosoite:
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki
Ylös / Up