Metsätalous

Metsätalouden koulutusohjelma SeAMKissa lakkautetaan. Tämä tarkoittaa, että vuodesta 2013 alkaen koulutusohjelmaan ei enää oteta uusia opiskelijoita. Opiskelupaikan vastaanottaneiden ja opintonsa aloittaneiden opintojen loppuun saattaminen turvataan.

Opiskelu

Perusopinnoissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan ammattitaitoon kuuluvat perustiedot ja -taidot
  • metsän ekologiasta ja hoidosta
  • metsäteknologiasta
  • metsäsuunnittelusta
  • puunhankinnasta
  • monikäytöstä
  • liiketoimintaosaamisesta.

Perusopintoihin sisältyy myös kieliä, matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Perusopintojen jälkeen syvennytään kiinnostuksen mukaan tarkemmin edellä olleisiin aihealueisiin. Lisäksi voit perehtyä bioenergiaan, markkinointiin, johtamiseen sekä yritystoimintaan.

Suuntautumisopintoihin voit myös ottaa puualan ja puurakentamisen opintojaksoja SeAMK:n tekniikan yksikön opetustarjonnasta. Nämä voivat olla hyödyllisiä, jos sinua kiinnostaa ura mekaanisen puunjalostusteollisuuden palveluksessa.

Tavoitteena on antaa valmistuville metsätalousinsinööreille perustiedot- ja taidot metsäsektorin toimihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin tai toimimiseen yrittäjän

Opiskelutapa

Luokkaopetuksen lisäksi itsenäinen työskentely, maastoharjoitukset ja opintokäynnit ovat olennainen osa opiskelua. Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Englanninkielinen opetustarjonta on lisäksi monipuolista.

Töihin

Metsätalousinsinööri työllistyy mm. metsä- ja ympäristöalan organisaatioissa ja yrityksissä neuvonta-, suunnittelu-, esimies- ja markkinointitehtäviin.

Haku

Metsätalouden koulutusohjelmaan ei ole enää hakua SeAMKissa. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit osallistua menossa oleviin metsätalouden opintojaksoihin: 2012 vuoden OPS

Lisätietoja

Koulutusohjelmapäällikkö

Hannu Lassila
hannu.lassila(a)seamk.fi
puh. 040 830 4928
Lyhyesti

Metsätalousinsinööri (AMK)

Koulutuksen laajuus
240 op, 4 vuotta
Osoite
SeAMK Elintarvike ja maatalous
Kalevankatu 35, Kampustalo
60100 Seinäjoki

> KARTTA
Ylös / Up