fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Sairaanhoitaja (AMK)/Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Opiskelu monimuotototeutuksessa

Monimuotototeutuksessa opetuksen lähiopetuspäivistä laaditaan lukukausikohtainen suunnitelma. Teoria- ja laboraatio-opintojen aikana opetusta järjestetään vähintään kahdeksan lähiopetuspäivää kuukaudessa. Pääasiallisesti lähiopetus toteutuu päiväaikaan arkipäivisin (ma–pe). Muina aikoina (ilta- tai lauantaiopetus) toteutuvista opinnoista tiedotetaan opiskelijoille. Monimuotototeutuksessa itsenäistä opiskelua on tuntimäärältään enemmän kuin päivätoteutuksessa. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opintojen toteuttamistavasta informoidaan kunkin opintojakson alkaessa.

Ohjattu harjoittelu toteutuu opiskeltavan hoitotyön alueen luonteen mukaisesti esimerkiksi kolmivuorotyössä, jolloin harjoittelu tapahtuu aamu-, ilta- ja yövuoroina arkisin ja viikonloppuisin noudattamalla harjoittelupaikan työvuorosuunnittelua. Osa harjoittelusta toteutuu erilaisissa työpajoissa, simulaatio-oppimistilanteissa, harjoituksissa, seminaareissa, projekteissa tai opintomatkana jne.

Koulutus toteutuu Seinäjoella.

 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

 

Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

ALOITUSPAIKAT
25

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe
27.4.2017 (kaikille hakijoille)

Valintakoe
1. - 2.6.2017
(yksipäiväinen / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

Lisätietoja

OPINTO-OHJAAJA
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila(a)seamk.fi
puh. 020 124 5210

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Raija Palo
raija.palo(a)seamk.fi
puh.020 124 5181

Ylös / Up