fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Sairaanhoitaja (AMK)/Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Opiskelu monimuotototeutuksessa

Monimuotototeutuksessa opetuksen lähiopetuspäivistä laaditaan lukukausikohtainen suunnitelma. Teoria- ja laboraatio-opintojen aikana opetusta järjestetään vähintään kahdeksan lähiopetuspäivää kuukaudessa. Pääasiallisesti lähiopetus toteutuu päiväaikaan arkipäivisin (ma–pe). Muina aikoina (ilta- tai lauantaiopetus) toteutuvista opinnoista tiedotetaan opiskelijoille. Monimuotototeutuksessa itsenäistä opiskelua on tuntimäärältään enemmän kuin päivätoteutuksessa. Itsenäisen opiskelun ja verkko-opintojen toteuttamistavasta informoidaan kunkin opintojakson alkaessa.

Ohjattu harjoittelu toteutuu opiskeltavan hoitotyön alueen luonteen mukaisesti esimerkiksi kolmivuorotyössä, jolloin harjoittelu tapahtuu aamu-, ilta- ja yövuoroina arkisin ja viikonloppuisin noudattamalla harjoittelupaikan työvuorosuunnittelua. Osa harjoittelusta toteutuu erilaisissa työpajoissa, simulaatio-oppimistilanteissa, harjoituksissa, seminaareissa, projekteissa tai opintomatkana jne.

Koulutus toteutuu Seinäjoella.
 

 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op

HAKUAIKA
16.3. - 6.4.2016

ALOITUSPAIKAT
20

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe
3.5.2016 (kaikille hakijoille)

Valintakoe
2. - 3.6.2016
(yksipäiväinen / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2016

Lisätietoja

OPINTO-OHJAAJA
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila(a)seamk.fi
puh. 020 124 5210

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Raija Palo
raija.palo(a)seamk.fi
puh.020 124 5181

Ylös / Up