Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK) on sosiaalialan monipuolinen asiantuntija, jonka työtehtävät sijoittuvat sosiaalialan asiakastyöhön, kehittämistehtäviin ja johtamiseen. Sosionomi on vuorovaikutustyön ammattilainen, jolla on taidot toimia asiakassuhteissa, yhteisöissä ja erilaisissa organisaatioissa.

Sosiaalialan työ on vaihtelevaa ja vaikuttavaa, haasteellista ja innostavaa. Sosionomin jokainen päivä on erilainen, sillä jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja ympäröivä yhteiskunta muuttuu jatkuvasti.

Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat opiskella korkeakoulutasoisen, monipuolisen ja käytännöllisen ammatin inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeällä alalla.

 

Opiskelun sisältö

Perusopinnoissa tarkastellaan sosionomityön keskeisimpiä asiakasryhmiä kasvun ja sosialisaation, hyvinvoinnin ja elinolojen, osallisuuden ja marginaalisuuden sekä kulttuurin ja elinympäristöjen näkökulmasta. Perusopintojen jälkeen syvennytään sosionomin ammatillisen osaamisen monimuotoisuuteen.

Opintojen ytimenä ovat asiakastyön taidot: vuorovaikutusosaaminen, asiakaskeskeinen työote, tavoitteellinen ja muutokseen tähtäävä toiminta sekä psykososiaalisten, toiminnallisten ja ryhmämuotoisten menetelmien oppiminen. Opinnoissa perehdytään myös laajasti sosiaalialan palveluihin ja sosiaalilainsäädäntöön, harjaannutaan yhdistelemään palveluita asiakkaan arkea tukevaksi kokonaisuudeksi ja kehittämään niitä asiakaslähtöisiksi.

Opintojen edetessä perehdytään johtamisen, kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen taitoihin. Lisäksi sosionomikoulutukseen sisältyy kaikille SeAMKin opiskelijoille yhteisiä opintoja ja sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja.

Opintojen yhteydessä on mahdollista suorittaa lastentarhanopettajana toimimisessa edellyttävät varhaiskasvatuksen opintopisteet.

Jos olet kiinnostunut koulutusalat ylittävästä opiskelusta, voit suorittaa osan opinnoista SeAMKin FramiPro-ohjelmassa.

Opiskelutapa

Sosionomiopinnoille on tyypillistä keskustelevuus, toiminnallisuus sekä teoriatiedon soveltaminen käytäntöön. Opintoihin sisältyy useita ohjattuja harjoittelujaksoja sosiaalialan työpaikoissa, mutta myös runsaasti muita työelämäläheisiä opiskelutapoja. Opintojen ajan seurataan yhteisöllisesti sosiaalialan ajankohtaisten aiheiden virtaa ja pohditaan päivänpolttavien kysymysten merkitystä ammatillisen kasvun ja ammattietiikan kannalta. Ammattiopinnoissa on valinnan mahdollisuuksia sisällöllisten painotusten, pedagogisten toteutustapojen ja opiskelukielen suhteen.

Sosionomina työelämässä

Sosionomi (AMK) työskentelee kasvatuksellisissa ja ohjauksellisissa asiakastyön tehtävissä, asiakastyön johtamistehtävissä, projekti- ja kehittämistehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, palveluohjaaja, vastaava ohjaaja, koulukuraattori, päivätoiminnan ohjaaja, lastentarhanopettaja, työvalmentaja, asiakasneuvoja, perhepäivähoidon ohjaaja, toimintakeskuksen johtaja, päiväkodin johtaja, palvelukodin johtaja tai vastaava, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, kouluttaja, vakuutussihteeri, palvelupäällikkö, toimistonjohtaja.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi. Sosionomin päivä- ja monimuotokoulutukset ovat mukana myös syksyn 2017 yhteishaussa.

 

Hakuohjeet

Valintakokeet

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png 

 

Lisätietoja

Opintosihteeri
Marjo Ahonniska
marjo.ahonniska(a)seamk.fi
puh. 020 124 5100


Opinto-ohjaaja
Katriina Honkala
katriina.honkala(a)seamk.fi
puh. 020 124 5108

Koulutuspäällikkö

Päivi Rinne
paivi.rinne(a)seamk.fi
puh. 020 124 5122
Lyhyesti

Sosionomi (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

 

HAKUAIKA
15.3  - 5.4.2017

ALOITUSPAIKAT
Päiväkoulutus: 50

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe 27.4.2017
(kaikille hakijoille)

Valintakoe 29.5. - 1.6.2017
(yksipäiväisenä / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

 

Ohjeet hakemiseen

Monimuotototeutus

Sosionomiksi voi opiskella myös monimuotokoulutuksessa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta.

Lue lisää

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Keskuskadun toimipiste
Keskuskatu 32 E
60100 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up