fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Sosionomi (AMK)/Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tiivis ja tehokas monimuotototeutus

Monimuotototeutus sosionomikoulutuksessa muodostuu viidestä lähiopetusjaksosta, joista jokainen on kestoltaan kaksi kuukautta. Lähiopetusjaksot järjestetään kahden ja puolen vuoden aikana. Lähiopetusjaksojen välille sijoittuu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja harjoittelujaksoja, mutta pääsääntöisesti opiskelija on väliajat omassa työssään. Opinnoissa huomioidaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen.

Opinnot alkavat perusopinnoilla, jotka liittyvät sosiaalialan palveluihin, yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin, sosiaalialan työhön sekä tietotekniikan, kielten ja viestinnän opintoihin. Ammattiopinnoissa on laajat kokonaisuudet asiakastyön menetelmistä, yhteisöllisistä ja luovista menetelmistä sekä johtamisesta ja kehittämisestä. Opintojen aikana perehdytään myös sosiaalialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan mm. työelämän kehittämistarpeisiin suuntautuvan opinnäytetyön muodossa.

Keväällä 2016 käynnistyvä sosionomi (AMK) -koulutuksen monimuotototeutus 

 

Keväällä 2016 alkava koulutus järjestetään 5-6 lähiopetusjaksona, joista jokaisen kesto on kaksi kuukautta.

Lähiopetusjaksojen ajankohdat:

 7.-8.1.2016

Perehtyminen opintoihin
(Perehdytään opintoihin ja AHOT-menettelyyn, saadaan tietokonetunnukset ja ensimmäiset oppimistehtävät sekä ilmoittaudutaan kevään 2016 opintoihin.)

 22.2.-21.4.2016 1. jakso
 5.9.-4.11.2016 2. jakso
 20.2.-19.4.2017 3. jakso
 4.9.-3.11.2017 4. jakso 
 19.2.-18.4.2018 5. jakso
 3.9.-2.11.2018 6. jakso

Monimuotokoulutuksessa opiskeleville suunnattuja opintoja järjestetään erityisesti edellä mainittuina ajankohtina. Opintoja on mahdollista ottaa myös muista sosionomikoulutuksen toteutuksista, mikäli ne sopivat omiin aikatauluihin. Harjoittelujaksot sijoittuvat pääsääntöisesti lähiopetusjaksojen ulkopuolelle. Yksilöllinen eteneminen on mahdollista.

Aikaisemmin hankittu osaaminen, joka vastaa opintojaksojen tavoitteita, huomioidaan AHOT-menettelyn kautta (AHOT= aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tun-nustaminen).

Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma osoitteessa ops.seamk.fi


Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op

HAKUAIKA
Syksyn yhteishaku 7. - 21.9.2016

ALOITUSPAIKAT
20

VALINTAKOE
Valtakunnallinen esivalintakoe 11.10.2016
(kaikille hakijoille)

Valintakoe 2.-3.11.2016
(yksipäiväisenä / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Tammikuu 2017

 

Ohjeet hakemiseen

Lisätietoja

OPINTOSIHTEERI
Marjo Ahonniska
marjo.ahonniska(a)seamk.fi
puh. 020 124 5100


OPINTO-OHJAAJA
Katriina Honkala
katriina.honkala(a)seamk.fi
puh. 020 124 5108

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Päivi Rinne
paivi.rinne(a)seamk.fi
puh.020 124 5122
Ylös / Up