fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Sosionomi (AMK)/Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Tiivis ja tehokas monimuotototeutus

Monimuotototeutus sosionomikoulutuksessa muodostuu viidestä lähiopetusjaksosta, joista jokainen on kestoltaan kaksi kuukautta. Lähiopetusjaksot järjestetään kahden ja puolen vuoden aikana. Lähiopetusjaksojen välille sijoittuu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja harjoittelujaksoja, mutta pääsääntöisesti opiskelija on väliajat omassa työssään. Opinnoissa huomioidaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen.

Opinnot alkavat perusopinnoilla, jotka liittyvät sosiaalialan palveluihin, yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin, sosiaalialan työhön sekä tietotekniikan, kielten ja viestinnän opintoihin. Ammattiopinnoissa on laajat kokonaisuudet asiakastyön menetelmistä, yhteisöllisistä ja luovista menetelmistä sekä johtamisesta ja kehittämisestä. Opintojen aikana perehdytään myös sosiaalialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan mm. työelämän kehittämistarpeisiin suuntautuvan opinnäytetyön muodossa.

Keväällä 2017 käynnistyvä sosionomi (AMK) -koulutuksen monimuotototeutus 

 

Opintoihin perehtyminen:
9.1.2017 klo 12.00 - 15.30 ja
10.1.2017 klo 8.00 - 15.30. 

Keväällä 2017 alkava koulutus järjestetään 6 lähiopetusjaksona. 

Lähiopetusjaksojen ajankohdat:

 20.3. - 20.5.2017 1. jakso
23.10. - 23.12.2017 2. jakso
19.3. - 19.5.2018 3. jakso
22.10. - 22.12.2018 4. jakso 
 18.3. - 18.5.2019 5. jakso
21.10. - 21.12.2019 6. jakso

Monimuotokoulutuksessa opiskeleville suunnattuja opintoja järjestetään erityisesti edellä mainittuina ajankohtina. Opintoja on mahdollista ottaa myös muista sosionomikoulutuksen toteutuksista, mikäli ne sopivat omiin aikatauluihin. Harjoittelujaksot sijoittuvat pääsääntöisesti lähiopetusjaksojen ulkopuolelle. Yksilöllinen eteneminen on mahdollista.

Aikaisemmin hankittu osaaminen, joka vastaa opintojaksojen tavoitteita, huomioidaan AHOT-menettelyn kautta (AHOT= aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tun-nustaminen).

Katso sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma

Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op

HAKUAIKA
Syksyn yhteishaku
6.–20.9.2017

ALOITUSPAIKAT
20

VALINTAKOE


OPINTOJEN ALOITUS
Tammikuu 2018

 

Lisätietoja

OPINTOSIHTEERI
Marjo Ahonniska
marjo.ahonniska(a)seamk.fi
puh. 020 124 5100


OPINTO-OHJAAJA
Katriina Honkala
katriina.honkala(a)seamk.fi
puh. 020 124 5108

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Päivi Rinne
paivi.rinne(a)seamk.fi
puh.020 124 5122
Ylös / Up