fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Perusopintoihin kuuluu myös yrittäjyyteen ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. Viestintä- ja asiakaspalvelutaidot, kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan, luovuus ja halu jatkuvaan uuden oppimiseen ovat alalla välttämättömiä. Keskeisinä ovat kirjasto- ja tietopalvelutyön ydinasiat:
  • kokoelmatyö
  • tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön
  • tietojenkäsittelytaidot ja
  • perehtyminen kirjastoalan erilaisiin toimintoihin

Opiskelun sisältö

Perusopinnot antavat pohjan koulutusalan opiskelulle. Niihin kuuluu tietojenkäsittelyn ja viestinnän perustaidot, sekä muita työelämän ja opiskelun kannalta tärkeitä perusteita. Ammatillisissa opinnoissa keskeisiä ovat kokoelmatyö, tiedon organisointi asiakkaiden käyttöön, tiedonhaku- ja tiedonhankintataidot sekä tiedonhaun ohjaus. Ammattiopintoihin kuuluu myös kirjastoaineistojen sisällöntuntemus, kuten kirjallisuus ja muut mediat. Lisäksi opiskelija voi valita ammatillista suuntautumista tukevia vaihtoehtoisia opintoja.

 

Opiskelutapa

Tyypillisiä opiskelumenetelmiä ovat ryhmätyöt, luennot ja soveltavat harjoitustehtävät sekä keskustelut. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppiminen on jatkuvaa tiedon hankintaa, arviointia ja käyttöä. Opintoja toteutetaan myös verkossa ja opintojen alusta lähtien yhdessä työelämän kanssa.

Kirjasto- ja tietopalvelun työpaikat

Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelmasta valmistut tradenomiksi. Saat kirjastolain mukaisen kelpoisuuden erilaisiin yleisten kirjastojen tehtäviin. Työpaikkasi saattaa olla kirjastossa, kirjakauppa- ja kustannusalalla tai yrityksissä. 

Tehtävänimikkeitä ovat mm. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, kirjastonjohtaja, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projekti- ja atk-suunnittelijan tehtäviä.

Hakeminen koulutukseen

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Hakuohjeet  Valintakokeet 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png 

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Esa Leikkari
esa.leikkari(a)seamk.fi
puh. 040 830 4270
Lyhyesti

Tradenomi (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

ALOITUSPAIKAT
Päiväkoulutus: 20

VALINTAKOE
6.6.2017

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

 

Ohjeet hakemiseen

Aikuiskoulutus

Tradenomiksi voi opiskella myös monimuotokoulutuksessa työn ohessa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta.

Lue lisää

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Käyntiosoite:
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki
Ylös / Up