fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala/Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus

Koulutuksesta valmistuneella kirjastoalan tradenomilla on valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kirjasto- ja tietopalveluyksiköiden hoitamiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja taidot.

Koulutus antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden niihin tehtäviin, joissa kelpoisuusehtona on kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakoulututkinto. 


Opiskelu kirjastotradenomiksi töiden ohessa

Opetus toteutetaan monimuotoisesti. Lähiopetusta koulutuksessa on vuosittain syys- toukokuun välisenä aikana 2-3 päivää kuukaudessa (to/pe – la). Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy etäopetusta Adobe Connect ja Moodle -oppimisympäristöissä. Oppimisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median välineitä. Opiskeluun sisältyy itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, itsenäisesti tentittävää kirjallisuutta, tiedonhankintaa ja tiedon analysointi.

Aikuiskoulutuksen opinto-opas noudattelee vuosittain nuorten koulutuksessa vahvistettua opinto-ohjelmaa. 

Työharjoittelu ja opintojen korvaavuudet

Työharjoittelu suoritetaan erilaisissa kirjastoissa. Työharjoittelun (20 viikkoa) voi korvata aikaisemmalla vähintään vuoden mittaisella yhtäjaksoisella työkokemuksella.

Muitakin opintoja voi korvata aiemmin hankitulla osaamisella ja korkeakoulutasoilla opinnoilla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 

 

Lyhyesti 

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op / 3,5 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
7. - 21.9.2016

VALINTAKOE
31.10. - 1.11.2016

OPINOJEN ALOITUS
Tammikuu 2017

OPISKELUPAIKKA
Kampusranta 11, (Frami F)
Seinäjoki

 

Lisätietoja 

KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Esa Leikkari
esa.leikkari(a)seamk.fi
puh. 040 830 4270

 

Ylös / Up