fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Tradenomi (AMK), Liiketalous/Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Opiskelu töiden ohessa

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat ovat valmistuttuaan liiketoiminnan monipuolisia osaajia ja tuntevat erityisesti pk-yritysten toimintaympäristön ja työtehtävät.

Opiskelijat perehdytetään monipuolisesti yritystoiminnan ydinosaamiseen ja opiskelijat saavat valmiudet toimia liiketoiminnan eri osa-alueilla asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus sisältää taloushallinnon, markkinoinnin suunnittelun, yrittäjyyden ja henkilöstöjohtamisen opintoja.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Aikaisempia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja voidaan hyväksilukea. Liiketalouden alan työkokemuksella voidaan hyväksilukea 30 opintopisteen työharjoittelu osittain tai kokonaan.

Opiskelet monimuotoisesti, joka onnistuu työn ohessa!

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna 3 vuodessa. Seinäjoen aikuisryhmien lähiopetus on joka toinen viikko iltaisin maanantaista torstaihin. Alajärven aikuisryhmän lähiopetus viikoittain maanantai- ja keskiviikkoiltoina. Opiskeluun sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja etätehtäviä.

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti opetuspaikkakunnalla, mutta myös muiden paikkakuntien opetusryhmiin osallistuminen on mahdollista.

Tutustu koulutukseen

 

Missä opiskelet?

Aikuisopetusta järjestetään usealla eri paikkakunnalla. Syksyllä 2017 alkava koulutus toteutetaan Seinäjoella.

Hakeminen liiketalouden monimuotokoulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintakokeet 

 

 Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Postiosoite:
PL 412, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F

Aikuiskoulutuskoordinaattori
Johanna Koivula
johanna.koivula(a)seamk.fi
puh. 040 830 2400

Alajärven maakuntakorkeakoulu:
Marjo Vistiaho
korkeakouluopetuksen koordinaattori
Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op / 3,5 vuotta

HAKUAIKA
15.3 - 5.4.2017

ALOITUSPAIKAT
20

VALINTAKOE
24.5.2017
Huom! Ennakkoaineisto. Lisätietoa valintakokeet- sivulla.

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017 Seinäjoella

Ylös / Up