fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Tradenomi (AMK), Liiketalous/Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus

Opiskelu töiden ohessa

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat ovat valmistuttuaan liiketoiminnan monipuolisia osaajia ja tuntevat erityisesti pk-yritysten toimintaympäristön ja työtehtävät.

Opiskelijat perehdytetään monipuolisesti yritystoiminnan ydinosaamiseen ja opiskelijat saavat valmiudet toimia liiketoiminnan eri osa-alueilla asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus sisältää taloushallinnon, markkinoinnin suunnittelun, yrittäjyyden ja henkilöstöjohtamisen opintoja.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Aikaisempia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja voidaan hyväksilukea. Liiketalouden alan työkokemuksella voidaan hyväksilukea 30 opintopisteen työharjoittelu osittain tai kokonaan.

Opiskelet monimuotoisesti, joka onnistuu työn ohessa!

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna 3 vuodessa. Seinäjoen aikuisryhmien lähiopetus on joka toinen viikko iltaisin maanantaista torstaihin. Alajärven aikuisryhmän lähiopetus viikoittain maanantai- ja keskiviikkoiltoina. Opiskeluun sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja etätehtäviä.

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti opetuspaikkakunnalla, mutta myös muiden paikkakuntien opetusryhmiin osallistuminen on mahdollista.

Hakeminen aikuisopiskelijaksi

 

 Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Missä opiskelet?

Aikuisopetusta järjestetään usealla eri paikkakunnalla. Syksyllä 2016 alkava koulutus toteutetaan Seinäjoella.

Lisätietoja

Postiosoite:
PL 412, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F

Aikuiskoulutuskoordinaattori
Johanna Koivula
johanna.koivula(a)seamk.fi
puh. 040 830 2400

Alajärven maakuntakorkeakoulu:
Marjo Vistiaho
korkeakouluopetuksen koordinaattori
Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Lyhyesti

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op / 3,5 vuotta

HAKUAIKA
16.3 - 6.4.2016

ALOITUSPAIKAT
20

VALINTAKOE
25.5.2016
Huom! Ennakkoaineisto

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2016 Seinäjoella

Ylös / Up