Polkuopinnot

Polkuopinnoista puhutaan, kun suoritat avoimina ammattikorkeakouluopintoina ensimmäisen lukuvuoden opinnot jostakin tutkinnosta, jonka jälkeen tai aikana hakeudut tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Avoin AMK -opiskelu ei johda suoraan tutkintoon, mutta mikäli myöhemmin hakeudut tutkinto-opiskelijaksi Seinäjoen ammattikorkeakouluun, nämä opinnot voidaan hyväksyä soveltuvin osin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Polkuopintojen lukukausimaksu on 150 euroa, joten koko lukuvuoden maksu on 300 euroa. Jos aloitat polkuopinnot, mutta joudut keskeyttämään ne, käytetään seuraavaa laskutusperiaatetta: yhtä kuukautta kohti laskutetaan viidestä opintopisteestä opintojen aloituksesta niiden keskeyttämiseen saakka per lukukausi. Yksi opintopiste on 10 euroa.

 

Kuvauksia eri alojen polkuopinnoista


Alla olevien koulutusten polkuopintoihin on jatkuva haku.

Seuraava haku alla olevien päivätoteutusten polkuopintoihin syyskuussa 2017. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Seuraava haku automaatiotekniikan ja konetekniikan monimuotototeutuksien polkuopintoihin elokuussa 2017. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Hakuajankohta alla olevien koulutusten polkuopintoihin ilmoitetaan myöhemmin.


Ylös / Up